W naszym przedszkolu rozwijamy zainteresowania dzieci.

W grupie Motylki będą prowadzone dwa koła zainteresowań.

 

Będą to kółko muzyczne i kółko badawczo – eksperymentalne.

grafika przedstawiająca dzieci grające na instrumentach

KÓŁKO MUZYCZNE „Motylkowe Nutki”

Kółko muzyczne prowadzone będzie dla wszystkich dzieci z grupy raz na dwa tygodnie.

Prowadząca Weronika Leśniak-Szostak.

Główny cel kółka muzycznego to:

– wszechstronne umuzykalnianie dzieci,

– zabawy muzyczne z wykorzystaniem instrumentów 

– rozwijanie zainteresowania muzyką jako dziedziną sztuki.

Cele szczegółowe:
Dziecko, biorące udział w zajęciach:
• śpiewa poznane piosenki
• tworzy improwizacje na instrumentach perkusyjnych
• ilustruje muzykę ruchem
• słucha utworów kompozytorów muzyki klasycznej
• prezentuje swoje umiejętności na scenie
• tworzy akompaniament do utworów na instrumentach perkusyjnych
• improwizuje ruchem rytm i melodię poznanego utworu

 

KOLAŻ ZDJĘĆ DZIECI GRAJĄCYCH NA INSTRUMENTACH

KOLAŻ ZDJĘĆ PRZEDSTAWIAJĄCY DZIECI GRAJĄCE NA INSTRUMENTACH

Zdjecie przedstawiające dziecko grające na ukulele

 

KOLAŻ DZIECI GRAJĄCE NA DZWONKACH

 

grafika przedstawiająca eksperymenty

KÓŁKO BADAWCZO – EKSPERYMENTALNE

Koło zainteresowań realizowane w grupie dzieci 3 letnich, w wymiarze 15 minut dwa razy w miesiącu.

Prowadząca Ewelina Lysko

Celem zajęć jest rozbudzenie u dzieci ciekawości otaczającym światem przyrody,  nauczenie ich obserwacji, a także poprawnego wyciągania wniosków z prowadzonych doświadczeń i eksperymentów.

Cele szczegółowe:
-aktywne uczestnictwo w zabawach badawczych
-posługiwanie się prostymi narzędziami
-przestrzeganie określonych zasad podczas zabaw/eksperymentów
-podejmowanie prób samodzielnego wykonywania doświadczeń pod okiem nauczyciela
-poprawne nazywanie przedmiotów i zaobserwowanych zjawisk

 

kolaż zdjęć dzieci wykonujących eksperyment

 

kola zdjęć dzieci wykonujących eksperymenty

 

kolaż zdjęć dzieci wykonujących eksperymenty