W naszym przedszkolu rozwijamy zainteresowania dzieci.

W grupie Motylki będą prowadzone dwa koła zainteresowań.

 

Będą to kółko muzyczne i kółko badawczo – eksperymentalne.

grafika przedstawiająca dzieci grające na instrumentach

KÓŁKO MUZYCZNE „Motylkowe Nutki”

Kółko muzyczne prowadzone będzie dla wszystkich dzieci z grupy raz na dwa tygodnie.

Prowadząca Weronika Leśniak-Szostak.

Główny cel kółka muzycznego to:

– wszechstronne umuzykalnianie dzieci,

– zabawy muzyczne z wykorzystaniem instrumentów 

– rozwijanie zainteresowania muzyką jako dziedziną sztuki.

Cele szczegółowe:
Dziecko, biorące udział w zajęciach:
• śpiewa poznane piosenki
• tworzy improwizacje na instrumentach perkusyjnych
• ilustruje muzykę ruchem
• słucha utworów kompozytorów muzyki klasycznej
• prezentuje swoje umiejętności na scenie
• tworzy akompaniament do utworów na instrumentach perkusyjnych
• improwizuje ruchem rytm i melodię poznanego utworu

W październiku będziemy realizować następujące treści:
Ćwiczenia słuchu i wykorzystywanie mowy
• Zabawy szeptem – wskaż o czym mówię, wstań jeśli szepnę Twoje imię
• Zabawy w echo 
• Zabawy z rytmem – rytmy trudnością dostosowane do umiejętności i możliwości dzieci

 

grafika przedstawiająca eksperymenty

KÓŁKO BADAWCZO – EKSPERYMENTALNE

Koło zainteresowań realizowane w grupie dzieci 3 letnich, w wymiarze 15 minut dwa razy w miesiącu.

Prowadząca Ewelina Lysko

Celem zajęć jest rozbudzenie u dzieci ciekawości otaczającym światem przyrody,  nauczenie ich obserwacji, a także poprawnego wyciągania wniosków z prowadzonych doświadczeń i eksperymentów.

Cele szczegółowe:
-aktywne uczestnictwo w zabawach badawczych
-posługiwanie się prostymi narzędziami
-przestrzeganie określonych zasad podczas zabaw/eksperymentów
-podejmowanie prób samodzielnego wykonywania doświadczeń pod okiem nauczyciela
-poprawne nazywanie przedmiotów i zaobserwowanych zjawisk

Zadania zaplanowane na październik:

„Hodowla kryształów”- poznanie właściwości parowania wody i  powstawania kryształów
„Znikająca woda”- badanie ciśnienia wody.