W naszym przedszkolu rozwijamy zainteresowania dzieci.

 

 

grafika przedstawiająca eksperymenty

KÓŁKO BADAWCZO – EKSPERYMENTALNE

Koło zainteresowań realizowane w grupie dzieci 3 letnich, w wymiarze 15 minut dwa razy w miesiącu.

Prowadząca Ewelina Lysko

Celem zajęć jest rozbudzenie u dzieci ciekawości otaczającym światem przyrody,  nauczenie ich obserwacji, a także poprawnego wyciągania wniosków z prowadzonych doświadczeń i eksperymentów.

Cele szczegółowe:
-aktywne uczestnictwo w zabawach badawczych
-posługiwanie się prostymi narzędziami
-przestrzeganie określonych zasad podczas zabaw/eksperymentów
-podejmowanie prób samodzielnego wykonywania doświadczeń pod okiem nauczyciela
-poprawne nazywanie przedmiotów i zaobserwowanych zjawisk

 

kolaż zdjęć dzieci wykonujących eksperyment

 

kola zdjęć dzieci wykonujących eksperymenty

 

kolaż zdjęć dzieci wykonujących eksperymenty