KÓŁKO TANECZNE „ROZTAŃCZONE SŁONECZKA”

 

                                                                                                 „Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi”                                                                                                                     Janusz Korczak

 

Dla dzieci w wieku przedszkolnym taniec jest formą aktywności przejawiającą się w określonej formie ruchowej, sposobem przeżywania i przekazywania emocji oraz fizycznego i duchowego wyrażania siebie. Dziecko używając swego ciała w różnych sytuacjach nie tylko eksploruje je, ćwiczy i doskonali, ale poznaje siebie i swoje otoczenie. Ćwiczenia ruchowo-taneczne zaspokajają nie tylko potrzeby ruchowe dziecka, ale także rozwijają szereg jego dyspozycji psychofizycznych jak spostrzegawczość, pamięć, koncentrację uwagi, szybką reakcję, koordynację wzrokowo – ruchową, orientację w schemacie własnego ciała i w przestrzeni.  Aktywizują także ciało i umysł dziecka, rozwijają jego wyobraźnię, mobilizują do działania, łagodzą kompleksy, nieśmiałość i lęk, dostarczają nowych wrażeń i doświadczeń w zakresie komunikacji i współdziałania w grupie, wyrabiają dyscyplinę wewnętrzną, uczą świadomego panowania nad ruchem ciała. Ruch jest bardzo istotnym elementem w życiu człowieka, a szczególnie ważnym w życiu dzieci. Dzięki niemu mogą się one prawidłowo rozwijać zarówno fizycznie (ćwiczenia mięśni i ścięgien), jak i psychicznego (dotlenienie mózgu).  Aktywność ruchowa pomaga również rozładować niespożyte zasoby energii.

Głównym celem PROGRAMU KÓŁKA TANECZNEGO jest nauka tańców integracyjnych, ludowych, narodowych, nowoczesnych oraz zabaw przy muzyce, zabaw ze śpiewem, zabaw rytmizowanych czy ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, słuchowe. Przykłady tańców, które w tym roku szkolnym dzieci poznają:

  • nauka tańca country do piosenki Rednex „Cotton Eye Joe”, „Speedy Gonzales” Pat Boone
  • nauka tańca śląskiego: „Kukułeczka”
  • nauka tańca do piosenki „Hallelujah” – Pentatonix
  • nauka tańca do piosenki Natalii Nykiel – Pół kroku stąd (Piosenka z filmu „Vaiana:Skarb oceanu”)

Zajęcia taneczne realizowane będą dwa razy w miesiącu (czwartki o godz. 10.00) w ramach zajęć przedszkolnych. Uczestnikami KÓŁKA TANECZNEGO będą dzieci z grupy „SÓWKI”. Dobór treści programowych będzie dostosowany do potrzeb i zainteresowań dzieci. Nowe treści i zadania będą wprowadzane stopniowo w myśl zasady stopniowania trudności. Zajęcia będzie prowadziła mgr Samanta Suska.

 

 KÓŁKO TANECZNE W NASZYM PRZEDSZKOLU JEST JUŻ PROWADZONE OD PAŹDZIERNIKA!!!! DZIAŁAMY!!! W CZASIE ZAJĘĆ DZIECI NAUCZYŁY SIĘ TAŃCA LUDOWEGO „KUKUŁECZKA” oraz  TAŃCA ZE WSTĄŻKAMI  . UMIEJĘTNŚCI DZIECI ZAPREZENTOWAŁY PODCZAS UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNEJ Z OKAZJI ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI.  DZIECI UCZESTNICZĄTAKŻE W ZAJĘCIACH RYTMICZNYCH, TANECZNO-RUCHOWYCH.

 

 

 

KÓŁKO PLASTYCZNE ,, MAŁY ARTYSTA’’

Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym.

Dzięki plastyce dziecko nie tylko pobudza i wyraża swoje myśli i emocje ale również zaspakaja potrzebę ekspresji. Jednym z wielu zadań przedszkola jest stymulowanie rozwoju takich zdolności dzieci, dzięki którym kształtują one swoją osobowość, zwiększając tym samym szansę powodzenia w szkole i w życiu. Przedszkole ma stworzyć dzieciom warunki, w których znajdą odwagę, aby podjąć wyzwania i wykorzystać własne możliwości oraz zdolności, uczyć wiary we własne siły jak również starać się usuwać zahamowania, poczucie niepewności.

 Wydaje się oczywiste, że jednym z lepszych a być może najlepszym sposobem wspomagającym wszechstronny rozwój dziecka a przy tym harmonijny rozwój osobowości są zajęcia plastyczne. Twórczość dziecięca jest czynnością odruchową, instynktowną i podświadomą. Małe dziecko przeżywa podczas tworzenia radość, zadowolenie, które pobudzają go do dalszej zabawy zarówno formą jak i barwą a widoczne efekty własnej działalności motywują dzieci do dalszych poszukiwań własnej drogi artystycznej. Wychodząc temu naprzeciw należy zaproponować dziecku różnorodne formy ekspresji, tak by dać mu możliwość odkrywania, eksperymentowania a poprzez to czerpanie radości z obcowania ze sztuką w największym tego słowa znaczeniu ale i ze światem barw, kolorów, faktur, przedmiotów, przyrody nieożywionej i ożywionej. Realizacja programu z pewnością przyczyni się do ogólnego rozwoju dziecka, umożliwi mu aktywne poznawanie świata zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami i dążeniami.

Założenia programu kółka plastycznego:

 – program jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego

–  program kierowany jest do wszystkich dzieci z grupy ,,Sówki’’

– program realizowany będzie w ramach kółka plastycznego, dwa razy w miesiącu ( piątek godz.13.00)    – program podzielony jest na miesięczne jednostki tematyczne, które mogą ulec zmianie w zależności  od potrzeb i kreatywności dzieci.

– Cele szczegółowe:

 kształtowanie wrażliwości oraz ekspresji plastycznej, stwarzanie okazji do poznawania różnorodnych technik plastycznych oraz do eksperymentowania różnym materiałem, wyrażanie swojej wiedzy, przeżyć i doświadczeń za pomocą plastycznych środków wyrazu, kształtowanie twórczej postawy, kreatywności aktywizowanie procesów poznawczych, kształtowanie zainteresowania wytworami artystycznymi- dziełami sztuki poprzez obcowanie z malarstwem (reprodukcje obrazów), architekturą, wytworami sztuki ludowej, fotografią , rozwijanie wrażliwości zmysłowej, estetycznej, kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole, odkrywanie i budzenie wiary we własne możliwości i zdolności, rozwijanie dyspozycji psychicznych – samodzielności, wytrwałości, umiejętności planowania, dokonywania właściwych wyborów, własnego potencjału pozytywnych wartości.

Prowadzący: mgr Aleksandra Moritz-Jarczok