Program kółka muzyczno- tanecznego w gr. dzieci 4, 5 letnich

realizacja: Magdalena Staniek
Wstęp:
Muzyka dodaje specjalnego wyrazu ruchom dziecka. Poruszając się zgodnie z nakazami muzyki dziecko odczuwa ją bardziej aktywnie, łatwiej rozumie jej charakter. Taniec jest jednym ze sposobów przeżywania i przekazywania emocji, sposobem na dobrą zabawę i odprężeniem.
Natomiast dzięki pracy zespołowej rozwijają się indywidualne zdolności każdego dziecka. Zajęcia tego rodzaju pozwalają ujawnić inicjatywę, kreatywność, aktywność i samodzielność dzieci. Taniec wyrabia w dziecku umiejętności skupiania uwagi, szybkiej orientacji, uczy przestrzegać ładu i porządku. Dodatkowo wyrabia pozytywne cechy charakteru oraz kształci wrażliwość estetyczną. Dzieci lubią popisywać się przed innymi, toteż nauczony taniec chętnie chcą zaprezentować przed rodzicami, dziadkami czy kolegami.
CELE OGÓLNE
• Wspomaganie harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci
• Zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu
• Rozwijanie indywidualnych zdolności każdego dziecka, jego inicjatywy, twórczej postawy
• Poznanie tańców regionalnych, narodowych, współczesnych
• Tworzenie różnorodnych form tanecznych w układzie choreograficznym
CELE SZCZEGÓŁOWE
• Potrafi współpracować w zespole
• Podporządkowuje się ustalonym regułom
• Prawidłowo reaguje na sygnały muzyczne
• Dba o estetykę ruchów i gestów podczas zabaw tanecznych
• Chętnie uczestniczy w zabawach tanecznych
• Wykazuje zainteresowanie muzyką oraz różnymi stylami tańca

FORMY REALIZACJI
• Praca zbiorowa jednolita z całą grupą
• Praca indywidualna zróżnicowana z poszczególnymi uczniami
METODY PRACY Z DZIECKIEM ZDOLNYM:
• metody czynnościowe,
• metoda samodzielnych doświadczeń,
• metoda zadań, metoda warsztatowa,
• .metoda ćwiczeń utrwalających,
• .metody oglądowe- pokaz,
• przykład, metody słowne- rozmowa,
• instrukcja słowna
OPIS OSIĄGNIĘĆ DZIECKA
Dziecko potrafi rozpoznać i zatańczyć podstawowe kroki i figury taneczne charakterystyczne dla danego rodzaju tańca, umie wykonać podstawowe kroki i figury tańców narodowych i regionalnych, umie wykorzystać celowość i płynność ruchów z użyciem przyborów np. chusta, pompony itp., nauczy się kroków tanecznych i ruchów do opracowania tańców różnych narodów, przeżywa radość i satysfakcję z aktywnego uczestnictwa w tańcu, porusza się estetycznie, zaspakaja naturalną potrzebę ruchu, doskonali koordynację ruchową, przestrzega umów i podporządkuje się im, umie posługiwać się rekwizytami w zabawach tanecznych i tańcach, umie dostosować rodzaj ruchu do słyszanej muzyki.
EFEKTY KOŃCOWE DZIAŁAŃ KÓŁKA TANECZNEGO
1. Prezentowanie umiejętności dzieci na różnego rodzaju uroczystościach
przedszkolnych
2. Udział dzieci w przeglądach i konkursach tanecznych organizowanych
na terenie miasta

PLAN KÓŁKA MUZYCZNO- TANECZNEGO

• rytmiczne poruszanie się;
• utrzymywanie ładnej (prawidłowej) postawy ciała;
• ćwiczenia rąk i nóg;
• akcentowanie ruchem rytmu muzycznego;
• współpraca z partnerem w trakcie ćwiczeń;
• poznanie podstawowych kroków wybranego tańca;
• opanowanie i udoskonalenie kroków, tworzenie układu tanecznego;
• improwizacje ruchowe wybranego utworu muzycznego (z przyborem lub bez);
• doskonalenie układów tanecznych.

Miesiąc Treści zajęć

Wrzesień ,,Dalej w tany”
,,Dwóm tańczyć się zachciało”
,,Tańce Połamańce”- taniec z pokazywaniem

Październik ,,Kolorowe listki”- piosenka z inscenizacją, granie na instrumentach
,,Taniec połamaniec „

Listopad Taniec ,,Chocolate”
Taniec na Święto Niepodległości z flagą

Grudzień,,Grozik” – taniec ludowy , ,,Koziorajka”
,,Poszła Karolinka” nauka piosenki z pokazywaniem
Taniec ,, Śnieżynek”

Styczeń Układ taneczny ,,Cza-cza- cza”
,,A ram sam sam” taniec z pokazywaniem

Luty Taniec z pokazywaniem ,, Zygzak”
Taniec ,,Poleczka”

Marzec Taniec kapeluszy
Zabawy z bumbum rurkami

Kwiecień ,,Sałatka owocowa” taniec
Taniec motyli

Maj
,,Toca toca” Shakira taniec

Czerwiec
Mama Mia – Zumba fitness

Zajęcia kółka tanecznego odbywać się będą dwa razy w miesiącu w każdy piątek i trwać będą około pół godziny.
W razie potrzeby czas trwania zajęć będzie wydłużony. Zajęcia są przeznaczone dla dzieci 4 i 5 letnich.

 

W roku szkolnym 2020/2021 zajęcia kółka matematyczno–przyrodnicze

odbywają się dwa razy w miesiącu po pół godziny

przez nauczycielkę: Aleksandrę Śliwka. 

Celem zajęć kółka matematyczno-przyrodniczym jest rozbudzanie zainteresowania przyrodą, nauka dostrzegania jej piękna, poszerzenie swojej wiedzy. Dzieci uczęszczające na kółko stają się małymi odkrywcami: badają, obserwują, odkrywają, eksperymentują, a przede wszystkim dobrze się bawią, a także rozwijają umiejętności z życia codziennego, wyjaśniają zjawiska przyrodnicze w oparciu o poznane narzędzia matematyczne.Mówi się, iż„Matematyka jest królową nauk”. Jest bowiem ona ciągle obecna w naszym codziennym życiu, a rozumienie jej jest wielką umiejętnością, zaś stosowanie wielkim osiągnięciem prowadzącym do rozwoju w każdej dziedzinie życia.  W zajęciach koła matematyczno- przyrodniczego dzieci mogą wykorzystywać różnorakie materiały dydaktyczne. Zajęcia będą przeprowadzone zgodnie z harmonogramem godzin.Prowadzone w sposób ciekawy dla dzieci, ponieważ mają charakter obserwacyjny i doświadczalny.Aby osiągnąć zamierzone cele podczas zajęć, dzieci uczą się rozumieć zjawiska przemian zachodzących w przyrodzie. Prowadzą samodzielnie doświadczenia i eksperymenty, aby znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie. Praca  w grupach  daje uczniom możliwość rozwijania umiejętności współpracy. Uczą się zasad bezpieczeństwa i poszukują efektów swojej pracy, formułują wnioski. Samodzielna praca pozwala na pełne zaangażowanie w działanie, aktywizuje wszystkie zmysły, co ułatwia  zrozumienie i zapamiętanie poznawanych treści.

Prowadzenie kółka matematyczno – przyrodniczego miało na celu:

 • rozwijanie umiejętności myślenia, rozumowania, dokładności i samodzielności;
 • wszechstronny rozwój zdolności poznawczych;
 • wdrażanie do współdziałania w zespole;
 • zapoznanie z różnorodnością świata przyrody;
 • wyposażenie dzieci w umiejętności praktyczne, które pomogą im kierować własnym życiem i życiem otoczenia (umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy);
 • kształtowanie pożądanych postaw w kontaktach z ludźmi i przyrodą;
 • wzbogacanie wiadomości;
 • prowadzenie zabaw badawczych celem zgłębiania wiedzy przyrodniczej;
 • budzenie zainteresowań przyrodą i kształtowanie opiekuńczego stosunku do niej,

Cele szczegółowe:

 • doskonalenie edukacji matematycznej u dzieci w wieku przedszkolnym;
 • stosowanie form aktywizujących do nauki matematyki w przedszkolu;
 • rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działania z zakresu edukacji matematycznej;
 • dziecko jest zainteresowane proponowanymi działaniami i chętnie uczestniczy w zajęciach;
 • ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień;
 • doskonali czynności intelektualne potrzebne mu w codziennych sytuacjach i dalszej stworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą i dokonywaniu obserwacji zjawisk przyrodniczych występujących w różnych porach roku;
 • pozostaje w poprawnych relacjach z innymi dziećmi i z dorosłymi;
 • potrafi współdziałać w zabawie i nauce;
 • pogłębia wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym;
 • potrafi prezentować swoje przemyślenia;
 • potrafi prowadzić obserwacje prezentowanych zjawisk;
 • potrafi wyciągać wnioski z samodzielnie przeprowadzonych eksperymentów;
 • podejmuje próby samodzielnego wykonania eksperymentów pod okiem nauczyciela;
 • potrafi cierpliwie oczekiwać na rezultaty działań.

Działania edukacyjne w poszczególnych miesiącach:

WRZESIEŃ

Urządzenie kącika matematyczno – przyrodniczego „Nasze matematyczne i przyrodnicze skarby” (kasztany, żołędzie, orzechy, szyszki, patyczki, figury geometryczne, gry matematyczno – przyrodnicze,liczydła. Jakie gatunki drzew i krzewów rosną w pobliżu przedszkola ?) – poznanie pospolitych gatunków drzew i krzewów, rozpoznawanie ich i nazywanie  na podstawie owoców i liści, Omówienie ilustracji drzew,jak mówimy o drzewach, które mają liście- budowa drzewa- do czego służą korzenie. oglądanie przez lupę i oglądanie owoców drzew przez lupę rozpoznawanie, przeliczanie owoców kasztanowca, dębu, orzecha włoskiego  w zbiorach.

PAŹDZIERNIK

 ,,Mały badacz’’ – zabawy z lupą, omówienie sposobu korzystania z lupy. Obserwacje liścia pod lupą. dlaczego liście żółkną i opadają. Jak jest zbudowany liść, badanie budowy liścia, oglądają układ nerwów z bliska, porównuje ich przebieg w różnych liściach dzielą się swoimi spostrzeżeniami, wybierają według nich najciekawsze okazy, wyjaśnienie po co są żyłki (nerwy) – doprowadzają wodę, usztywniają liść. Ćwiczenie twórcze „Lista atrybutów”. Jaki jest liść? Dzieci podają cechy liścia, np.: Liść jest lekki, kolorowy, suchy, giętki, miękki, cienki… ?” „ Dlaczego wysuszony liść się kruszy?” (zabawa badawcza ).Nauczyciel rozdaje każdemu dziecku po drugim liściu – wysuszonym. Nauczyciel poleca pozginać oba liście. Dzieci dochodzą do wniosku, że liście, które były w sali bardzo się kruszą.
Dlaczego się kruszą? Dary jesieni – zabawy z wagą Porównywanie liczebności: więcej-mniej-tyle samo. Zbiory owoców i warzyw.

„Jesienny masażyk” na zakończenie:
Drzewom we włosy dmucha wiatr – dmuchanie we włosy
a deszcz kapie kap, kap, kap – delikatnie opukujemy palcami plecy
krople kapią równiuteńko,
szepczą cicho – mój maleńki
Śpij, śpij… już śpij – głaszczemy po włosach, plecach
Leci listek, leci przez świat – „esy floresy” palcami
gdzieś tam na ziemię cicho spadł – lekko naciskamy w jednym miejscu
leci drugi, leci trzeci. – wężyki
biegną zbierać listki dzieci – naciskamy paluszkami
I z uśmiechem wszystkie liście – rysujemy duży uśmiech
układają w piękne kiście – całą dłonią głaszczemy.

LISTOPAD

1.Zabawy matematyczny z darami jesieni ( kasztany, żołędzie, orzechy) nauczycielka wrzuca do pudełka kilka kasztanów…… ( po kolei, żeby było słychać stuknięcie podczas wpadania kasztanów): Ile wrzuciłam?Dorzucę jeszcze ……. ile? – dzieci patrzą i jednocześnie słuchają ile jest kasztanów w pudełku? (sprawdzenie, czy właściwie dzieci odpowiedziały). To samo zadanie, ale dzieci zamykają oczy.
(ile wrzuciłam najpierw?……, Ile potem?……, To ile jest razem? …. – sprawdzenie)

2.,,Zabawy z figurami geometrycznymi”- rozpoznawanie podstawowych figur geometrycznych, Klasyfikowanie ,według kształtu, koloru, utrwalenie kształtów  geometrycznych, koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt.3. ,,Łamigłówki, krzyżówki, rebusy’’matematyczno- przyrodnicze.

GRUDZIEŃ

1.Pogoda, wpływ pogody na zachowanie się roślin, zwierząt i ludzi. Uzupełnianie kalendarza pogody. Termometr-odczytywanie temperatury. Dlaczego pada deszcz? Przeprowadzenie doświadczenia ukazującego parowanie i skraplanie wody. Zabawa w kupowanie i sprzedawanie parasoli-układanie i rozwiązywanie zadań-kolejność w rozwiązywaniu zadań.2.Badanie siły wiatru poprzez unoszenie się różnych materiałów: piórko, kartka papieru, torba foliowa; określanie kierunku wiatru-wiatraczek przyniesiony przez dziecko.

STYCZEŃ

1.,,Moje ulubione zwierzę’’ –( domowe) samodzielne szukanie w różnych źródłach informacji na temat  danego zwierzęcia, gromadzenie wycinanek z czasopism, zdjęć, wspólne porządkowanie zdobytego materiału, wykonanie mini książeczek ,plakatu. Zwierzęta zamieszkujące różne kontynenty (osobliwości) wyszukiwani ciekawostek w encyklopedii zwierząt, oglądanie ilustracji……

LUTY

2.Gry i zabawy matematyczne:

Wstająca liczba

Zgaduj-zgadula

Matematyczna błyskotliwa wrona                                                                       Firankowa chusta matematyczna Matematyczne wyliczanki

Matematyczna Dydaktyczna wskazówka

Odliczanie 1-2-3 itp…

3.Woda źródłem życia cudowna substancja. Rodzaje zbiorników wody. Badanie rozpuszczalności substancji w wodzie. Co pływa, co tonie? Trzy stany skupienia wody. Krążenie wody w przyrodzie. Zanieczyszczenia wody i sposoby jej oszczędzania.

MARZEC

1.Hodowle roślin: sadzenie i obserwacja roślin: rzeżucha, cebula, fasola,

 1. Badanie budowy rośliny cebula i szczypior i porównanie z kwiatem tulipan. Zachowania w sytuacjach niebezpiecznych: pożar, wypadek drogowy, atak psa, oparzenia, ukąszenia owadów, zasłabnięcie dorosłego członka rodziny-historyjki, opowieść nauczyciela, znajomość numerów alarmowych, ilustracje pokaz udzielania pomocy.

 KWIECIEŃ

,,Kosmiczne podróże’’- na stoliku stoi globus (Ziemia), a obok zapalona lampka (Słońce) –światło lampki skierowane jest na globus. Obracając „Ziemię” wokół jej osi, nauczyciel wyjaśnia dzieciom zjawisko wy-stępowania dnia i nocy. W trakcie doświadczenia dzieci pokazują miejsca na „Ziemi”, gdzie jest dzień i gdzie zapada noc.

MAJ

Zwierzęta małe i duże: rozmnażanie i pożywienie, budowa i warunki życia; poznajemy zwierzęta chronione w Polsce – encyklopedie, ilustracje, słuchanie książki pt. ,,Owady’’, ,,Ssaki’’, ,,Płazy’’. Tworzenie mapy roślinnej łąki – spotkanie z mieszkańcami łąki. Rola owadów w przyrodzie. Dlaczego należy chronić skorka, biedronkę, złotooka?