Program kółka muzyczno- tanecznego w gr. dzieci 4, 5 letnich realizacja: Magdalena Staniek
Wstęp:
Muzyka dodaje specjalnego wyrazu ruchom dziecka. Poruszając się zgodnie z nakazami muzyki dziecko odczuwa ją bardziej aktywnie, łatwiej rozumie jej charakter. Taniec jest jednym ze sposobów przeżywania i przekazywania emocji, sposobem na dobrą zabawę i odprężeniem.
Natomiast dzięki pracy zespołowej rozwijają się indywidualne zdolności każdego dziecka. Zajęcia tego rodzaju pozwalają ujawnić inicjatywę, kreatywność, aktywność i samodzielność dzieci. Taniec wyrabia w dziecku umiejętności skupiania uwagi, szybkiej orientacji, uczy przestrzegać ładu i porządku. Dodatkowo wyrabia pozytywne cechy charakteru oraz kształci wrażliwość estetyczną. Dzieci lubią popisywać się przed innymi, toteż nauczony taniec chętnie chcą zaprezentować przed rodzicami, dziadkami czy kolegami.
CELE OGÓLNE
• Wspomaganie harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci
• Zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu
• Rozwijanie indywidualnych zdolności każdego dziecka, jego inicjatywy, twórczej postawy
• Poznanie tańców regionalnych, narodowych, współczesnych
• Tworzenie różnorodnych form tanecznych w układzie choreograficznym
CELE SZCZEGÓŁOWE
• Potrafi współpracować w zespole
• Podporządkowuje się ustalonym regułom
• Prawidłowo reaguje na sygnały muzyczne
• Dba o estetykę ruchów i gestów podczas zabaw tanecznych
• Chętnie uczestniczy w zabawach tanecznych
• Wykazuje zainteresowanie muzyką oraz różnymi stylami tańca

FORMY REALIZACJI
• Praca zbiorowa jednolita z całą grupą
• Praca indywidualna zróżnicowana z poszczególnymi uczniami
METODY PRACY Z DZIECKIEM ZDOLNYM:
• metody czynnościowe,
• metoda samodzielnych doświadczeń,
• metoda zadań, metoda warsztatowa,
• .metoda ćwiczeń utrwalających,
• .metody oglądowe- pokaz,
• przykład, metody słowne- rozmowa,
• instrukcja słowna
OPIS OSIĄGNIĘĆ DZIECKA
Dziecko potrafi rozpoznać i zatańczyć podstawowe kroki i figury taneczne charakterystyczne dla danego rodzaju tańca, umie wykonać podstawowe kroki i figury tańców narodowych i regionalnych, umie wykorzystać celowość i płynność ruchów z użyciem przyborów np. chusta, pompony itp., nauczy się kroków tanecznych i ruchów do opracowania tańców różnych narodów, przeżywa radość i satysfakcję z aktywnego uczestnictwa w tańcu, porusza się estetycznie, zaspakaja naturalną potrzebę ruchu, doskonali koordynację ruchową, przestrzega umów i podporządkuje się im, umie posługiwać się rekwizytami w zabawach tanecznych i tańcach, umie dostosować rodzaj ruchu do słyszanej muzyki.
EFEKTY KOŃCOWE DZIAŁAŃ KÓŁKA TANECZNEGO
1. Prezentowanie umiejętności dzieci na różnego rodzaju uroczystościach
przedszkolnych
2. Udział dzieci w przeglądach i konkursach tanecznych organizowanych
na terenie miasta

PLAN KÓŁKA MUZYCZNO- TANECZNEGO

• rytmiczne poruszanie się;
• utrzymywanie ładnej (prawidłowej) postawy ciała;
• ćwiczenia rąk i nóg;
• akcentowanie ruchem rytmu muzycznego;
• współpraca z partnerem w trakcie ćwiczeń;
• poznanie podstawowych kroków wybranego tańca;
• opanowanie i udoskonalenie kroków, tworzenie układu tanecznego;
• improwizacje ruchowe wybranego utworu muzycznego (z przyborem lub bez);
• doskonalenie układów tanecznych.

Miesiąc Treści zajęć

Wrzesień ,,Dalej w tany”
,,Dwóm tańczyć się zachciało”
,,Tańce Połamańce”- taniec z pokazywaniem

Październik ,,Kolorowe listki”- piosenka z inscenizacją, granie na instrumentach
,,Taniec połamaniec „

Listopad Taniec ,,Chocolate”
Taniec na Święto Niepodległości z flagą

Grudzień,,Grozik” – taniec ludowy , ,,Koziorajka”
,,Poszła Karolinka” nauka piosenki z pokazywaniem
Taniec ,, Śnieżynek”

Styczeń Układ taneczny ,,Cza-cza- cza”
,,A ram sam sam” taniec z pokazywaniem

Luty Taniec z pokazywaniem ,, Zygzak”
Taniec ,,Poleczka”

Marzec Taniec kapeluszy
Zabawy z bumbum rurkami

Kwiecień ,,Sałatka owocowa” taniec
Taniec motyli

Maj
,,Toca toca” Shakira taniec

Czerwiec
Mama Mia – Zumba fitness

Zajęcia kółka tanecznego odbywać się będą dwa razy w miesiącu w każdy piątek i trwać będą około pół godziny.
W razie potrzeby czas trwania zajęć będzie wydłużony. Zajęcia są przeznaczone dla dzieci 4 i 5 letnich.