Aerobik dla dzieci w przedszkolu to aktywna forma zajęć, podczas której dzieci poprawiają koordynację, sprawność ruchową, ale też integrują się. Prowadzone  zajęcia ruchowe w formie zabawy pozytywnie wpływają na odbiór aktywności fizycznej przez dzieci.

Aktywność fizyczna to ulubiona forma spędzania wolnego czasu przez dzieci. Integruje, bawi, wpływa na ich rozwój koordynacji, poprawia sprawność ruchową. Zabawy ruchowe wpływają pozytywnie na poznawanie świata. Zajęcia fizyczne oparte o muzykę kształtują również poczucie estetyki i wyzwalają energię. Wprowadzenie dodatkowych aktywności fizycznych w przedszkolu to doskonała forma uzupełniająca rozwój każdego malucha.

Aerobik dla dzieci w przedszkolu

Prowadzony w przedszkolach aerobik to najczęściej dodatkowe zajęcia ruchowe. Skierowane są do wszystkich dzieci, bowiem podane są dzieciom w formie zabawy, która ma na celu zachęcenie ich do aktywności fizycznej i stworzenie poczucia, iż jest to niezbędny element zdrowego życia. Ich celem jest ponadto: odstresowanie, poprawienie wydolności wydechowej, rozwój cech motorycznych. Aerobik poprzez wzmacnianie mięśni dzieci, jest dla nich formą relaksu, odpoczynkiem, który łączy w sobie naukę i zabawę.

Zajęcia aerobiku w przedszkolu zachęcają dzieci do powtarzania zadanych ćwiczeń, jednocześnie zwracają uwagę na ich postawę i poprawność wykonywanych ruchów.

Aerobik dla dzieci w przedszkolu podzielony jest na dwie części.

 • Pierwsza z nich oparta jest na strukturze tradycyjnego aerobiku – dzieci powtarzają ćwiczenia zadane przez prowadzącego.
 • Druga część zajęć do aerobik podany w formie zabawy, która angażuje wszystkie dzieci. Polega na odgrywaniu wymyślonej scenki i odnalezieniu się w określonej sytuacji.

Głównym założeniem programu jest:

 • kształtowanie ogólnej sprawności  ruchowej,
 • wytworzenie umiejętności wyrażania muzyki ruchem,
 • wzmacnianie cech motorycznych, szybkości, wytrzymałości,
 • poprawa zdolności koncentracji i rozładowania, łagodzenia napięć nerwowych,
 • odczuwanie radości z podejmowanego wysiłku i wspólnej zabawy,
  wyrabianie poczucia rytmu i estetyki ruchu,
 • poznawanie różnego typu muzyki ( nowoczesna, afrykańska, klasyczna itp.) oraz próba tworzenia do niej układów choreograficznych,
 • kształtowanie sylwetki dzieci.

Na zajęciach aerobiku wykorzystane będą dodatkowe sprzęty, dzięki którym mogą kreować scenki: kolorowe wstążki, taśmy, piłki, plastikowe obręcze, piankowe walce. Muzyka wykorzystywana w zajęciach, jest taka, jaką dzieci lubią najbardziej – rytmiczna, skoczna, łatwo wpadająca w ucho. Wspomaga to pracę nad właściwą koordynacją, wyczuciem rytmu, a także rozwija kreatywność ruchową u najmłodszych . Dzieci podczas zajęć zachęcane są do prezentowania własnych pomysłów na ćwiczenia. Pod okiem specjalisty od razu mogą być skonfrontowane pod względem poprawności. Dziecko zyskuje więc wiedzę o tym, jak dane ćwiczenia powinny być wykonywane i na co mają wpływ.

Aerobik uczy dziecko pracy jego własnego ciała, ma również pozytywny wpływ na mózg dziecka. Wspomaga jego koncentrację, poprawia pamięć, dodatkowo dotleniony podczas ćwiczeń, staje się wydajniejszy podczas pozostałych zajęć teoretycznych. W zajęciach aerobowych mogą brać udział nawet najmłodsze dzieci.

W czwartek w naszej grupie będą odbywać się zajęcia aerobiku. Dzięki tej formie ruchu promujemy  zdrowy tryb życia u dzieci i uczymy szacunku, pracy zespołowej, odpowiedzialności i zaufania. 

Podczas zajęć prowadzone będą ćwiczenia kształtujące poczucie rytmu; ćwiczenia doskonalące elementy techniki ruchowej do rytmu muzyki: biegi, podskoki, półobroty, obroty; doskonalenie podstawowych kroków aerobiku – łączenie pracy rąk i nóg w rytmie. Tworzenie krótkich układów tanecznych.
Po opanowaniu podstawowych umiejętności poruszania się przy muzyce wprowadzane są ćwiczenia muzyczno – ruchowe w oparciu o aerobik, elementy tańców dyskotekowych, towarzyskich, współczesnych, na podstawie których dzieci uczą się układów choreograficznych. Dobór repertuaru jest uzależniony od możliwości dzieci oraz rodzaju muzyki.

Zajęcia aerobiku realizowane będą dwa razy w miesiącu (czwartki o godz. 10.30) w ramach zajęć przedszkolnych. W zajęciach uczestniczyć będą dzieci z grupy „Zajączki” a prowadzić je będzie wychowawczyni mgr Barbara Berger. Dobór ćwiczeń będzie dostosowany do możliwości i potrzeb i dzieci.

 

 Program kółka muzyczno- tanecznego w gr. dzieci 4, 5 letnich realizacja: Magdalena Staniek

Wstęp:

Muzyka dodaje specjalnego wyrazu ruchom dziecka. Poruszając się zgodnie z nakazami muzyki dziecko odczuwa ją bardziej aktywnie, łatwiej rozumie jej charakter. Taniec jest jednym ze sposobów przeżywania i przekazywania emocji, sposobem na dobrą zabawę i odprężeniem.

Natomiast dzięki pracy zespołowej rozwijają się indywidualne zdolności każdego dziecka. Zajęcia tego rodzaju pozwalają ujawnić inicjatywę, kreatywność, aktywność i samodzielność dzieci. Taniec wyrabia w dziecku umiejętności skupiania uwagi, szybkiej orientacji, uczy przestrzegać ładu i porządku. Dodatkowo wyrabia pozytywne cechy charakteru oraz kształci wrażliwość estetyczną. Dzieci lubią popisywać się przed innymi, toteż nauczony taniec chętnie chcą zaprezentować przed rodzicami, dziadkami czy kolegami.

 CELE OGÓLNE

 • Wspomaganie harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci
 • Zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu
 • Rozwijanie indywidualnych zdolności każdego dziecka, jego inicjatywy, twórczej postawy
 • Poznanie tańców regionalnych, narodowych, współczesnych
 • Tworzenie różnorodnych form tanecznych w układzie choreograficznym

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • Potrafi współpracować w zespole
 • Podporządkowuje się ustalonym regułom
 • Prawidłowo reaguje na sygnały muzyczne
 • Dba o estetykę ruchów i gestów podczas zabaw tanecznych
 • Chętnie uczestniczy w zabawach tanecznych
 • Wykazuje zainteresowanie muzyką oraz różnymi stylami tańca

 FORMY REALIZACJI

 • Praca zbiorowa jednolita z całą grupą
 • Praca indywidualna zróżnicowana z poszczególnymi uczniami

 METODY PRACY Z DZIECKIEM ZDOLNYM

 • metody czynnościowe,
 • metoda samodzielnych doświadczeń,
 • metoda zadań, metoda warsztatowa,
 • .metoda ćwiczeń utrwalających,
 • .metody oglądowe- pokaz,
 • przykład, metody słowne- rozmowa,
 • instrukcja słowna

OPIS OSIĄGNIĘĆ DZIECKA

Dziecko potrafi rozpoznać i zatańczyć podstawowe kroki i figury taneczne charakterystyczne dla danego rodzaju tańca,  umie wykonać podstawowe kroki i figury tańców narodowych i regionalnych,  umie wykorzystać celowość i płynność ruchów z użyciem przyborów np. chusta, pompony itp., nauczy się kroków tanecznych i ruchów do opracowania tańców różnych narodów, przeżywa radość i satysfakcję z aktywnego uczestnictwa w tańcu, porusza się estetycznie, zaspakaja naturalną potrzebę ruchu, doskonali koordynację ruchową, przestrzega umów i podporządkuje się im, umie posługiwać się rekwizytami w zabawach tanecznych i tańcach, umie dostosować rodzaj ruchu do słyszanej muzyki.

EFEKTY KOŃCOWE DZIAŁAŃ KÓŁKA TANECZNEGO

 1. Prezentowanie umiejętności dzieci na różnego rodzaju uroczystościach przedszkolnych
 2. Udział dzieci w przeglądach i konkursach tanecznych organizowanych na terenie miasta

PLAN KÓŁKA MUZYCZNO- TANECZNEGO

Miesiące

Od września 2020r

do czerwca 2021r

 • rytmiczne poruszanie się;
 • utrzymywanie ładnej (prawidłowej) postawy ciała;
 • ćwiczenia rąk i nóg;
 • akcentowanie ruchem rytmu muzycznego;
 • współpraca z partnerem w trakcie ćwiczeń;
 • poznanie podstawowych kroków wybranego tańca;
 • opanowanie i udoskonalenie kroków, tworzenie układu tanecznego;
 • improwizacje ruchowe wybranego utworu muzycznego (z przyborem lub bez);
 • doskonalenie układów tanecznych.

 

 

 

Miesiąc

 

Treści zajęć

Wrzesień ,,Dalej w tany”

,,Dwóm tańczyć się zachciało”

,,Tańce Połamańce”- taniec z pokazywaniem

Październik ,,Kolorowe listki”- piosenka z inscenizacją, granie na instrumentach

,,Taniec połamaniec „

Listopad Taniec ,,Chocolate”

Taniec na Święto Niepodległości  z flagą

Grudzień ,,Grozik” – taniec ludowy , ,,Koziorajka”

,,Poszła Karolinka” nauka piosenki z pokazywaniem

Taniec ,, Śnieżynek”

Styczeń Układ taneczny ,,Cza-cza- cza”

,,A ram sam sam” taniec z pokazywaniem

Luty Taniec z pokazywaniem ,, Zygzak”

Taniec ,,Poleczka”

Marzec Taniec kapeluszy

Zabawy z bumbum rurkami

Kwiecień ,,Sałatka owocowa” taniec

Taniec motyli

Maj

 

,,Toca toca” Shakira taniec
Czerwiec

 

Mama Mia – Zumba fitness

 

Zajęcia kółka muzyczno- tanecznego odbywać się będą dwa razy w miesiącu w każdy piątek  i trwać będą około pół godziny.

W razie potrzeby czas trwania zajęć będzie wydłużony.  Zajęcia są przeznaczone dla dzieci 4 i 5 letnich.