prezentacja-nowy-rok-szkolny
[otwórz/pobierz plik PDF z prezentacją]

Formularze, oświadczenia, zgody i inne dokumenty ważne do zapoznania się, wypełnienia i dostarczenia do przedszkola w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

 

1.Ankieta adaptacyjna dla nowych przedszkolaków

 bardzo prosimy o jej wypełnienie zwłaszcza rodziców dzieci, które nie uczęszczały wcześniej do naszego przedszkola

ankieta adaptacyjna

ankieta adaptacyjna- do pobrania

 

2. Upoważnienie do odbioru dziecka i zgoda na przetwarzanie danych osobowych osób upoważnionych

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA– do pobrania

3. RODO- zgoda na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku

RODO wizerunek nowa wersja dziecko

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH – do pobrania

RODO upo nowa wersja dziecko

UPOWAŻNIENIE – do pobrania

4. BEZPIECZEŃSTWO-  Regulamin organizacji pracy Miejskiego Przedszkola nr 3 w Lędzinach w czasie pandemii COVID-19 wraz z procedurami

Zarządzenie dyrektora dot regulaminu organizacji pracy i bezpiecznego funkcjonowania przedszkola
  •  Oświadczenie rodzica dotyczące stanu zdrowia dziecka oraz przestrzegania Regulaminu 
MP3- oświadczenia rodziców o stanie zdrowia dziecka

Oświadczenia rodziców o stanie zdrowia dziecka- do pobrania

  •  Zgoda na pomiar temperatury dziecka. 
z

Zgoda na pomiar temperatury- do pobrania

 5. Wniosek o zorganizowanie zajęć religii.

Wniosek o religię – do pobrania

 6. Zgody -pozostałe

Zgody_rodzicow_2020- 2021

zgoda- pomoc-pedagogiczno-psychologiczn-Mp3