WYCHOWAWCZYNIE :

Samanta Suska

Aleksandra Moritz – Jarczok

Pomoc: Kornelia Jastrzębska