Zajączki, zajączki, zajączki
Skakały przez pola i łączki,
Stanęły pod lasem i patrzą
Jak dzieci się bawią i skaczą.
A dzieci podały im rączki
I z dziećmi skakały zajączki.

Wychowawcy grupy:
mgr Samanta Suska
mgr Edyta Nocula

 

 

Jesteśmy grupą dzieci 5,6 – letnich. Każdego dnia odkrywamy nasze  przedszkole, do którego przychodzimy z wielką radością. Miło spędzamy czas w naszej kolorowej sali, bawiąc się w kącikach zainteresowań. Podczas zajęć poznajemy litery , uczymy się wierszy, piosenek, chętnie malujemy, rysujemy i lepimy. Dużo radości sprawiają nam spacery i zabawy na placu przedszkolnym, gdzie rozładowujemy pokłady naszej energii. Po intensywnej pracy i wielu wrażeniach związanych z odkrywaniem otaczającego świata, chętnie odpoczywamy słuchając muzyki relaksacyjnej  lub bajek.

„Przedszkole drugi dom..” – to jedna z ulubionych piosenek grupy

Gdy dzień wstaje i wita świat,
ranną porą wstaję i ja.
Mama pomaga ubierać się,
do przedszkola prowadzi mnie.

REF. Ja chodzę tam co dzień,
         obiadek dobry jem,
         a po spacerze, w sali
         wesoło bawię się.
         Kolegów dobrych mam,
         nie jestem nigdy sam,
        przedszkole domem drugim jest.

Czasem rano trudno mi wstać.
Chciałoby się leżeć i spać,
Lecz na mnie czeka auto i miś.
W co będziemy bawić się dziś?

REF.Ja chodzę tam co dzień …

Zamiast mamy panią tu mam,
bardzo dużo wierszyków znam.
Śpiewam i tańczę, wesoło mi,
i tak płyną przedszkolne dni.

REF. Ja chodzę tam co dzień …

 

           Bardzo serdecznie zachęcam rodziców wraz z dziećmi do udziału

w RODZINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM.

 

REGULAMIN

RODZINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 

Temat konkursu:  „Ta wiosna, ta wiosenka, już puka do okienka”.

Cel konkursu

 • rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci i rodziców,
 • promowanie działalności plastycznej jako formy ekspresji dziecka
 • motywowanie do wypowiadania się dzieci poprzez różne techniki plastyczne, rozwijanie wrażliwości na kształty i kolory,
 • motywowanie do uczestnictwa w życiu rodziny, czerpanie radości ze wspólnej rodzinnej pracy,
 • rozwijanie twórczej ekspresji i kreatywności,
 • rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi,

Regulamin konkursu:

 Organizatorem konkursu są nauczyciele MP3: Edyta Nocula, Samanta Suska, Wioleta Lasek.

 1. Konkurs skierowany jest do wychowanków Miejskiego Przedszkola nr 3
 2. w Lędzinach.
 3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej różnymi technikami wraz
  z rodzicem/ opiekunem nawiązującej do tematu. Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką w formacie A3 (prace w innym formacie niezgodnym z regulaminem nie będą brane pod uwagę).
 4. Prace plastyczne powinny być wykonane estetycznie i posiadać metryczkę zawierającą: imię i nazwisko dziecka, nazwę grupy.
 5. Ocenie podlegać będzie zgodność z tematem, walory artystyczne, estetyka wykonania, pomysłowość, wrażenia artystyczne oraz współpraca dzieci i rodziców.
 6. Zdjęcia prac plastycznych proszę kierować na adres mailowy: nauczycielemp3@gmail.com
 7. Prosimy, aby zdjęcia prac były zgodne z następującymi kryteriami: 300 dpi, rozdzielczość 3200 x 2400, format 4 x 3.
 8. Konkurs będzie trwał od 18.03.2020roku do 27.03.2020roku.
 9. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 31.03.2020roku.
 10. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe ( trzy pierwsze miejsca). Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za uczestnictwo w konkursie.
 11. Prace zostaną umieszczone na portalu społecznościowym FB.
 12. O wynikach konkursu zadecyduje trzyosobowe jury.
 13. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na oficjalnym portalu społecznościowym Facebook oraz tablicy informacyjnej MP3.
 14. Wysłanie zdjęć prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
 15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. O wszelkich zmianach informacja pojawiać się będzie na profilu FB.

 

DRODZY RODZICE!!!

Czas nauki zdalnej to  okresem wzmożonego korzystania z Internetu i  urządzeń elektronicznych. Należy w tym czasie szczególnie zadbać o bezpieczeństwo dziecka w sieci.

Zachęcamy do odwiedzenia strony: www.dzieckowsieci.pl , www.sieciaki.pl