Intendent
p. Barbara Pieczątka
tel.: 32 445 00 99 – wew. 12
e-mail: intendent@mp3ledziny.pl

Godziny pracy:
poniedziałek – 6.30 – 14.30
wtorek – 6.30 – 16.00
środa – 6.30 – 14.30
czwartek – 6.30 – 14.30
piątek – 6.30 – 13.00

Nieobecności dzieci prosimy zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną.

W związku z prowadzeniem żywienia dla dzieci w Miejskim Przedszkolu nr 3 prosimy przy wnoszeniu opłat za żywienie i godziny edukacyjne o uwzględnienie wytycznych zawartych w nowym Regulaminie opłat. W szczególności o rozdzielnie przelewów za żywienie i za godziny edukacyjne.
Dziękujemy za dostosowanie się do naszej prośby.

Nr rachunku bankowego do dokonywania wpłat:
44 1050 1070 1000 0090 3198 0981

Regulamin naliczania i zwalniania z opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Lędzinach (PDF)