Intendent
p. Barbara Pieczątka
tel.: 32 445 00 99 – wew. 12
e-mail: intendent@mp3ledziny.pl

Godziny pracy:
poniedziałek – 6.30 – 14.30
wtorek – 6.30 – 14.30
środa – 6.30 – 14.30
czwartek – 6.30 – 14.30
piątek – 6.30 – 14.30

Nieobecności dzieci prosimy zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną.

W związku z prowadzeniem żywienia dla dzieci w Miejskim Przedszkolu nr 3 prosimy przy wnoszeniu opłat za żywienie i godziny edukacyjne o uwzględnienie wytycznych zawartych w nowym Regulaminie opłat. W szczególności o rozdzielnie przelewów za żywienie i za godziny edukacyjne.
Dziękujemy za dostosowanie się do naszej prośby.

Nr rachunku bankowego do dokonywania wpłat:

44 1050 1070 1000 0090 3198 0981

 

Nadpłaty wynikające z opłacenia żywienia w okresie zawieszenia działalności w związku z pandemią COVID- 19 zostaną rozliczone na konto należności za wrzesień. Rodzicom mającym nadpłatę należność za żywienie we wrześniu zostanie pomniejszona o kwotę nadpłaty. Wysokość nadpłat podawana była w mailach do Rodziców.

 

Regulamin naliczania i zwalniania z opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Lędzinach (do pobrania)Regulamin opłat MP3