Intendent
p. Barbara Pieczątka
tel.: 32 445 00 99 – wew. 12
e-mail: intendent@mp3ledziny.pl

Godziny pracy:
poniedziałek – 6.30 – 14.30
wtorek – 6.30 – 14.30
środa – 6.30 – 14.30
czwartek – 6.30 – 14.30
piątek – 6.30 – 14.30

Nieobecności dzieci prosimy zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną.

W związku z prowadzeniem żywienia dla dzieci w Miejskim Przedszkolu nr 3 prosimy przy wnoszeniu opłat za żywienie i godziny edukacyjne o uwzględnienie wytycznych zawartych w nowym Regulaminie opłat. W szczególności o rozdzielnie przelewów za żywienie i za godziny edukacyjne.
Dziękujemy za dostosowanie się do naszej prośby.

Nr rachunku bankowego do dokonywania wpłat:

44 1050 1070 1000 0090 3198 0981

 

Nadpłaty wynikające z opłacenia żywienia w okresie zawieszenia działalności w związku z pandemią COVID- 19 zostaną rozliczone na konto należności za wrzesień. Rodzicom mającym nadpłatę należność za żywienie we wrześniu zostanie pomniejszona o kwotę nadpłaty. Wysokość nadpłat podawana była w mailach do Rodziców.

 

MP3 - Regulamin naliczania opłat za żywienie i pobyt dziecka w przedszkolu

Regulamin naliczania i zwalniania z opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w Miejskim Przedszkolu    nr 3 w Lędzinach  ( do pobrania)

 

  TABELA PLANOWANYCH OPŁAT ZA ŻYWIENIE

  W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

MIESIĄC ILOŚĆ DNI ROBOCZYCH STAWKA ŻYWIENIOWA DO ZAPŁATY ZA ŻYWIENIE PRZY 100% OBECNOŚCI
WRZESIEŃ 17 DNI 7 ZŁ 119 ZŁ
PAŹDZIERNIK 22 DNI 7 ZŁ 154 ZŁ
LISTOPAD  20 DNI 7 ZŁ 140 ZŁ
GRUDZIEŃ 22 DNI 7 ZŁ 154 ZŁ
STYCZEŃ 19 DNI ( z feriami) 7 ZŁ 133 ZŁ
LUTY 20 DNI  7 ZŁ 140 ZŁ
MARZEC 23 DNI 7 ZŁ 161 ZŁ
KWIECIEŃ 21 DNI 7 ZŁ 147 ZŁ
MAJ 20 DNI 7 ZŁ 140 ZŁ
CZERWIEC 21 DNI 7 ZŁ 147 ZŁ