Miejskie Przedszkole nr w Lędzinach jest nowym przedszkolem, powstałym jako odpowiedź władz miasta na potrzeby mieszkańców. Dwa duże przedszkola lędzińskie posiadały niewystarczającą ilość miejsc. Dzieci uczęszczały do zamiejscowych oddziałów Miejskiego Przedszkola nr 1,  zlokalizowanych w szkolnych budynkach na ul. Pokoju i ul. Paderewskiego.  Dlatego podjęto decyzję o inwestycji, której  całkowity koszt został pokryty z budżetu gminy Lędziny.  Najpierw powstał projekt.

Następnie w roku 2017 rozpoczęła się budowa, która trwała do maja 2019 roku.

16 października 2018 roku na dachu budowanego przedszkola przy ulicy Paderewskiego zawisła Wiecha. Wiecha – czyli polska tradycja budowlana polegająca na zawieszeniu przystrojonego kolorowymi wstążkami wieńca na górnej części budynku. Wiesza się ją na znak zakończenia ważnego etapu budowy. Wiechę na dach przedszkola wykonały Panie z Domu Dziennego Pobytu Seniora w Lędzinach, które również uczestniczyły w uroczystości.

Na terenie, na którym znajduje się przedszkole został także zasadzony dąb szypułkowy. Jedno ze 100 drzew poświęconych przez Papieża Franciszka z okazji setnej rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Sadzonka drzewka jest podarunkiem od  nadleśniczego, Stanisława Jeziorańskiego. Od teraz będzie dumnie rosło wraz z dziećmi, które będą uczęszczały do powstającego przedszkola.

Oficjalne otwarcie miało miejsce w piątkowe popołudnie 31 maja 2019 roku.  Na tę chwilę czekało wielu rodziców oraz ich pociechy. W Lędzinach otwarto nowoczesne przedszkole. Obiekt powstał za kwotę  ok 4,9 miliona złotych. Wśród zaproszonych osób obecni byli: parlamentarzyści, samorządowcy na szczeblu wojewódzkim, powiatowym, gminnym, przedstawiciele instytucji zarządzających oświatą, dyrektorzy gminnych placówek oświatowych oraz najważniejsi – dzieci wraz z rodzicami.

W części oficjalnej Burmistrz Miasta, w swoim przemówieniu wspomniała historię powstania budynku i złożyła dzieciom  najlepsze życzenia, samych sukcesów oraz radości z pobytu w przedszkolu. W dalszej kolejności głos zabrali goście, którzy byli pod ogromnym wrażeniem obiektu.

Po przemówieniach, Proboszcz Parafii Świętej Anny , ks. Janusz Jarczyk, pobłogosławił i poświęcił obiekt. Następnie dokonano otwarcia przedszkola poprzez uroczyste przecięcie wstęgi.

Po oficjalnym otwarciu  wszyscy goście, w tym rodzice i dzieci, mieli możliwość zwiedzenia pomieszczeń, a najmłodsi mogli rozpocząć zabawę z animatorami którzy dla nich przygotowali szereg atrakcji.

W lipcu  2019 roku w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 3  powołana została pani Alicja Jaworska.

W przedszkolu zostało utworzonych 7 oddziałów, do których będzie uczęszczało ok.165 dzieci w wieku 2,5- 6 lat. Kadrę przedszkola stanowi 13 pedagogów, 10 pracowników obsługi i 2 pracowników administracji. To oni z wielkim zaangażowaniem pracowali, aby po wakacjach wszystko było gotowe na przyjęcie dzieci.

1 września 2019 roku drzwi przedszkola po raz pierwszy otworzyły się dla dzieci.  Od tego dnia będziemy wspólnie tworzyć historię tego wspaniałego miejsca.