Prezydium Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 3 w Lędzinach
w roku szkolnym 2023/2024

 

Przewodnicząca:

Ewa Kiełbasa

Wiceprzewodnicząca:

Olga Magosz

Skarbnik:

Justyna Domek

Sekretarz:

  Kamila Kurek

Adres e-mail Rady Rodziców:
radarodzicow@mp3ledziny.pl

Rada Rodziców ustaliła wysokość dobrowolnej składki:  120 zł na rok.

Istnieje możliwość wpłat na 4 raty po 30 zł:

1. rata: do 15 października 2023 r.

2. rata:  do 15 grudnia 2023 r.

3. rata:  do 15 lutego 2024 r.

4. rata:  do 15 kwietnia 2024 r.

Jeżeli do przedszkola uczęszcza rodzeństwo, za drugie dziecko przyjmujemy 50 % wartości składki i łączną kwotę prosimy podzielić po równo na każdą z grup rodzeństwa.

Przykład: 120 zł za pierwsze dziecko i 60 zł za drugie= 180 zł : 2 = wpłacamy po 90 zł w każdej grupie

Grupy, które uzbierają co najmniej 80 % wpłat do 15 kwietnia 2024 r., otrzymają od Rady Rodziców dofinansowanie do grupowego przedsięwzięcia w wysokości 20 % tej kwoty.

Wpłat na Radę Rodziców prosimy dokonywać
1. u skarbników grupowych
2. na rachunek bankowy:
29 1050 1070 1000 0090 8139 3051
Prosimy w tytule przelewu wpisać imię i nazwisko dziecka oraz grupę.
 
 
 
Pierwsze  spotkanie Rady Rodziców odbędzie się
25 września 2023 r.  o godz. 16:30 
Na pierwsze spotkanie zapraszamy całe trójki grupowe ( 3 przedstawicieli z każdej grupy) 
 
Na kolejne spotkania zapraszamy co najmniej 1 przedstawiciela z każdej grupy.
 
Harmonogram spotkań  w roku szkolnym 2023/ 2024:
15 listopada 2023 r.  godz. 16:30 
13 grudnia 2023 r. godz. 16:30 
21 lutego 2024 r. godz. 16:30 
17 kwietnia 2024 r. godz. 16:30 
12 czerwca 2024 r.  godz. 16:30