Prezydium Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 3 w Lędzinach
w roku szkolnym 2021/2022

 

Przewodnicząca:

Joanna Biolik

Wiceprzewodnicząca:

Kamila  Baran- Lomber

Skarbnik:

Magdalena Cyganik

Sekretarz:

  Katarzyna Sinder

Adres e-mail Rady Rodziców:
radarodzicow@mp3ledziny.pl

Rada Rodziców ustaliła wysokość dobrowolnej składki:  100 zł na rok.

Istnieje możliwość wpłat na 2 raty:

1. rata: do 15 października 2021 r.

2. rata:  do końca stycznia 2022 r.

 

Jeżeli do przedszkola uczęszcza rodzeństwo wpłacaną kwotę można podzielić na każdą z grup rodzeństwa.

Wpłat na Radę Rodziców prosimy dokonywać
1. u skarbników grupowych
2. na rachunek bankowy:
29 1050 1070 1000 0090 8139 3051
Prosimy w tytule przelewu wpisać imię i nazwisko dziecka oraz grupę.
 
 
 

 

 
 
HARMONOGRAM SPOTKAŃ PRZEDSTAWICIELI RADY RODZICÓW W  I PÓŁROCZU
 
 1. 15 września ( środa) 2021 r. godz.,16.30
  2.  27 października ( środa) 2021 r., godz. 16.30 – przeniesione na 
         10 listopada ( środa) 2021 r., godz.16.30
  3.  7 grudnia ( wtorek) 2021 r., godz.16.30
  4.  26 stycznia ( środa) 2022 r., godz.16.30
 

 

 
Ubezpieczenie NNW dzieci
 
Rada Rodziców wybrała ofertę firmy Carbo Asecura w Towarzystwie Ubezpieczeniowym
ERGO HESTIA.
Przedszkole nie pośredniczy w zbieraniu składek ubezpieczeniowych.
Składki w dwóch wariantach do wyboru, przelewamy na konto ubezpieczyciela.
W tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, grupę i nazwę przedszkola.
Numer konta, wysokość składki i ogólne warunki ubezpieczenia do pobrania poniżej.
Możliwość dołączenia do oferty dla grup- do 25 października 2021 r.
 
 ULOTKA