Prezydium Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 3 w Lędzinach
w roku szkolnym 2022/2023

 

Przewodnicząca:

Ewa Kiełbasa

Wiceprzewodnicząca:

Olga Magosz

Skarbnik:

Justyna Domek

Sekretarz:

  Katarzyna Sinder

Adres e-mail Rady Rodziców:
radarodzicow@mp3ledziny.pl

Rada Rodziców ustaliła wysokość dobrowolnej składki:  120 zł na rok.

Istnieje możliwość wpłat na 4 raty po 30 zł:

1. rata: do 15 października 2022 r.

2. rata:  do 15 grudnia 2022 r.

3. rata:  do 15 lutego 2023 r.

4. rata:  do 15 kwietnia 2023 r.

Jeżeli do przedszkola uczęszcza rodzeństwo wpłacaną kwotę można podzielić na każdą z grup rodzeństwa.

Grupy, które uzbierają co najmniej 80 % wpłat otrzymają od Rady Rodziców dofinansowanie do grupowego przedsięwzięcia w wysokości 20 % tej kwoty.

Wpłat na Radę Rodziców prosimy dokonywać
1. u skarbników grupowych
2. na rachunek bankowy:
29 1050 1070 1000 0090 8139 3051
Prosimy w tytule przelewu wpisać imię i nazwisko dziecka oraz grupę.
 
 
 

 

 
 
TERMINY SPOTKAŃ PRZEDSTAWICIELI RADY RODZICÓW
 
            Zebranie 17.04.2023 r. godz. 16:30
 

 

 
Ubezpieczenie NNW dzieci
 
Rada Rodziców wybrała ofertę firmy Carbo Asecura w Towarzystwie Ubezpieczeniowym
ERGO HESTIA.
Przedszkole nie pośredniczy w zbieraniu składek ubezpieczeniowych.
Składki w dwóch wariantach do wyboru, przelewamy na konto ubezpieczyciela.
W tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, grupę i nazwę przedszkola.
Numer konta, wysokość składki i ogólne warunki ubezpieczenia do pobrania poniżej.
Możliwość dołączenia do oferty dla grup- do 25 października 2022 r.