Prezydium Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 3 w Lędzinach
w roku szkolnym 2020/2021

Przewodnicząca:

Monika Homańczyk

Wiceprzewodnicząca:

Barbara Babiuch

Skarbnik:

Marta Szindler

Sekretarz:

Sandra Haranek

Adres e-mail Rady Rodziców:
radarodzicow@mp3ledziny.pl

Rada Rodziców ustaliła wysokość dobrowolnej składki:  100 zł na rok.

Istnieje możliwość wpłat na 2 raty:

1. rata: do 15 października 2020 r.

2. rata:  do końca stycznia 2021 r.

 

Jeżeli do przedszkola uczęszcza rodzeństwo wpłacaną kwotę można podzielić na każdą z grup rodzeństwa.

Wpłat na Radę Rodziców prosimy dokonywać na rachunek bankowy:
68 1050 1399 1000 0097 1946 6857
Prosimy w tytule przelewu wpisać imię i nazwisko dziecka oraz grupę.

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ PRZEDSTAWICIELI RADY RADZICÓW W  I PÓŁROCZU
    1. 17 września ( czwartek) 2020 r. godz.16.30
      2.  5 listopada ( czwartek) 2020 r. godz. 16.30 –
(ze względu na obostrzenia sanitarne zebranie odwołano)
    3.  21 stycznia ( czwartek) 2021 r. godz.16.30

 

Ubezpieczenie NNW dzieci
Rada Rodziców wybrała ofertę firmy Carbo Asecura w Towarzystwie Ubezpieczeniowym
ERGO HESTIA.
Przedszkole nie pośredniczy w zbieraniu składek ubezpieczeniowych.
Składki w dwóch wariantach do wyboru, przelewamy na konto ubezpieczyciela.
W tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, grupę i nazwę przedszkola.
Numer konta, wysokość składki i ogólne warunki ubezpieczenia do pobrania poniżej.