Prezydium Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 3 w Lędzinach
w roku szkolnym 2019/2020

Przewodnicząca:

Monika Homańczyk

Wiceprzewodniczący:

Bogdan Żmijewski

Skarbnik:

Marta Szindler

Sekretarz:

Ewa Kiełbasa

 

Adres e-mail Rady Rodziców:
radarodzicow@mp3ledziny.pl

 

Wpłat na Radę Rodziców prosimy dokonywać na rachunek bankowy:
68 1050 1399 1000 0097 1946 6857
Prosimy w tytule przelewu wpisać imię i nazwisko dziecka oraz grupę.