W naszym przedszkolu, w ramach zajęć dodatkowych, od roku szkolnego 2021/2022  działa zespół muzyczny „Dzwoneczki z Trójeczki”. Postał z inicjatywy nauczycielek: Pani Weroniki Leśniak -Szostak i Pani Eweliny Obtułowicz. Zespół tworzą przedszkolaki z grup średnich i starszych, które lubią śpiewać, chętnie występują przed publicznością i wyróżniają się muzykalnością. Dzieci spotykają się na zajęciach raz w tygodniu i pod kierunkiem opiekunek pracują z muzyką, wykorzystując instrumenty i przede wszystkim własny głos.

Cele zajęć:

  • rozwijanie muzykalności,
  • rozbudzanie radości i zadowolenia wynikającego z uczestnictwa w zespole muzycznym,
  • rozwijanie wrażliwości artystycznej i emocjonalnej,
  • rozwijanie umiejętności słuchania muzyki,
  • przygotowanie dzieci do solowych występów na apelach, konkursach przedszkolnych, gminnych, powiatowych,
  • doskonalenie pozytywnych cech takich, jak: kreatywność, cierpliwość, wytrwałość,
  • wzmacnianie  poczucia własnej wartości.

 

Dziewczynki często reprezentują naszą placówkę w środowisku lokalnym. Do tej pory udało się im wystąpić na rodzinnych koncertach i piknikach przedszkolnych, a także na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na pikniku na rzecz Ukrainy oraz na festynie parafialnym przy parafii św. Anny w Lędzinach. Wszystkie występy odbywają się przy współorganizacji z rodzicami dzieci. 

Poniżej fotogaleria z dotychczasowych działań zespołu.

 

kolaż zdjęć dzieci z próby

kolaż zdjęc podczas próby zespołu