Dbając o wszechstronny rozwój dzieci realizujemy programy dodatkowe oraz programy  autorskie, które zostały stworzone przez naszych nauczycieli z myślą o konkretnych potrzebach naszych przedszkolaków. 

Programy wiodące:

W Miejskim Przedszkolu nr 3 w Lędzinach pracujemy w oparciu o programy wychowania przedszkolnego:

„Program wychowania przedszkolnego“, którego autorkami są Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo.

„Wokół przedszkola” -program wychowania przedszkolnego, autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej, Joanny Lendzion, Wiesławy Żaby-Żabińskiej.

Programy stanową uszczegółowienie podstawy programowej i ukierunkowane są na wspomaganie wielostronnego rozwoju dziecka, zgodne z jego wiekiem.