rok szkolny 2023/2024

 

Plakat konkursu

 

Regulamin-Ogólnopolski konkurs plastyczno - techniczny pt. Kwiatek za uśmiech

 

Regulamin konkursu i załączniki do pobrania

 

 

 

Regulamin MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO TURNIEJU BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

 

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Regulamin konkursu plastyczno-technicznego  „Robimy skok na smog”

Organizator konkursu:

Miejskie przedszkole nr 3 w Lędzinach serdecznie zaprasza wszystkie dzieci wraz z rodzicami do udziału w konkursie plastyczno-technicznym pt „Robimy skok na smog”

 

Zapraszamy całą rodzinę do udziału w konkursie plastycznym zachęcającym do walki ze smogiem. Pracę plastyczną można wykonać  w formie rysunku bądź plakatu. Interpretacja tematu konkursowego zależy od wyobraźni plastycznej samego autora.

CEL KONKURSU

– zwiększenie wiedzy w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego

– promowanie ochrony środowiska

– wyrobienie umiejętności identyfikacji źródeł zanieczyszczenia powietrza

– Rozwijanie kreatywności dzieci poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych

– Umożliwienie dzieciom prezentacji własnych dokonań twórczych

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest Miejskie Przedszkole nr 3
  w Lędzinach.
 2. Temat prac konkursowych: „Robimy skok na smog”.
 3. Termin składania prac 02.2024r.
 4. Oceny dostarczonych prac dokona komisja powołana przez Organizatora.
 5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola oraz na: Facebook.com/mp3ledziny/
 6. Kryteria oceny prac to: oryginalność, zgodność z tematem, pomysłowość, estetyka wykonania, kreatywność.
 7. W konkursie zostaną przyznane nagrody za I, II i III miejsce oraz wyróżnienie
 8. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają upominki,
  a autorzy najciekawszych prac otrzymają dyplom i nagrody.
 9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody
  na przetwarzanie danych osobowych uczestników oraz ich opiekunów.
 10. Dostarczenie prac jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody
  na ich ewentualną publikacje.
 11. Z chwilą dostarczenia prace przechodzą na własność Organizatora.
 12. Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku 3-6 lat.
 13. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę.
 14. Każdą prace należy opatrzyć metryczką zawierającą:

Imię i nazwisko dziecka, nazwa grupy przedszkolnej.

 1. Oficjalne rozstrzygniecie konkursu: 02.2024r.

 

Zapraszamy nasze przedszkolaki do udziału w przedszkolnym konkursie kolęd i pastorałek

Regulamin konkursu plastycznego

„Portret Pani Jesień”

Organizator konkursu:

Miejskie Przedszkole nr 3 w Lędzinach

serdecznie zaprasza wszystkie dzieci do udziału w konkursie plastycznym pt „Portret Pani Jesień”

 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w formacie a4 lub a3 przedstawiająca Panią Jesień (taką, jaką uczestnik konkursu sobie wyobraża). Technika dowolna, np. malarstwo, rysunek, wyklejanka, wydzieranka. Do wykonania pracy można użyć materiałów plastycznych, ale też tzw. darów jesieni – liści, kwiatów, kasztanów, warzyw, owoców itp.

CEL KONKURSU

-pobudzanie aktywności twórczej,

-rozwijanie wyobraźni i twórczego działania,

-uwrażliwienie na piękno jesiennego krajobrazu,

– rozwijanie zainteresowań plastycznych.

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest Miejskie Przedszkole nr 3 w Lędzinach.

2. Temat prac konkursowych: „Portret Pani Jesień”.

3. Termin składania prac 09.10.2023r. do p. Basi Kościelniak lub Kasi Walus

4. Oceny dostarczonych prac dokona komisja powołana przez Organizatora.

5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola oraz na: Facebook.com/mp3ledziny/

6. Kryteria oceny prac to: oryginalność, zgodność z tematem, pomysłowość, estetyka wykonania, kreatywność.

7. W konkursie zostaną przyznane nagrody za I, II i III miejsce w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4lata oraz 5-6lat.

8. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom, a autorzy najciekawszych prac otrzymają dyplom i nagrody.

9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników oraz ich opiekunów.

10. Dostarczenie prac jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich ewentualną publikacje.

11. Z chwilą dostarczenia prace przechodzą na własność Organizatora.

12. Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku 3-6 lat.

13. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę.

14. Każdą prace należy opatrzyć metryczką zawierającą: Imię i nazwisko dziecka, nazwa grupy przedszkolnej.

15. Oficjalne rozstrzygniecie konkursu: 11.10.2023r.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

rok szkolny 2022/2023

plakat konkurs piosenki patriotycznej

Regulamin przeglądu piosenki patriotycznej

 

 

 

 

 

plakat na konkurs o myciu rąk

 

regulamin konkursu o myciu rąk

 

rok szkolny 2021/2022

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym „W  mojej krainie fantazji”

regulamin i szczegóły znajdują się w załączniku

w-krainie-fantazji-sportart (3)

 

plakat konkurs

Regulamin i karta zgłoszenia znajduje się w załączniku.

KONKURS PIOSENKI BIERUŃ 2022 edit

plakat konkursu multimedialnego

regulamin konkursu -do pobrania

karta zgloszeniowa konkurs- do pobrania

zgoda- do pobrania

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO  KONKURSU MULTIMEDIALNEGO
 „PRZEDSZKOLAKI POMAGAJĄ”

Hasło konkursu: „Przedszkolaki choć małe, wielkie serca mają”

 

Cele konkursu:

– promowanie postaw prospołecznych dzieci,

– ukazanie, że małe i drobne czyny mają znaczenie i są doceniane,

– rozwijanie talentów aktorskich u dzieci,

– pokonywanie barier związanych z występami,

– wspólne spędzanie czasu z rodzicami podczas pracy nad nagraniem,

– wzbudzanie szacunku do innych,

–  propagowanie kultury filmowej,

– rozwijanie kreatywności.

 

Organizator

Organizatorem konkursu jest Miejskie Przedszkole nr 3 w Lędzinach

mgr Barbara Berger, mgr Edyta Nocula

Adres organizatora:

 1. Paderewskiego 17

43 – 140 Lędziny

 

 

Zasady udziału w konkursie

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkujących województwo śląskie. Konkurs polega na nakręceniu krótkiego filmu, scenki rodzajowej z dialogiem, monologiem, piosenką, bądź bez. Nagranie ma ukazać zaangażowanie dzieci we wszelaką pomoc innym.

 

Prace konkursowe prosimy wysyłać na adres mailowy e.nocula@office.mp3ledziny.pl
lub b.berger@office.mp3ledziny.pl do dnia 30.04.2022 r.

Film nie może być dłuższy niż 120 sekund. Prosimy, żeby film był w formacie MP4.

Jury będzie oceniało w dwóch kategoriach wiekowych:

– dzieci 3 – 4 letnie

– dzieci 5- 6 letnie

 

Z każdego przedszkola prosimy o maksymalnie 3 filmy.

Dla wszystkich uczestników są przewidziane dyplomy.

Nagrody przewidziane są za zajęcie pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii wiekowej.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10.05.2022 r.

Wyniki zostaną zamieszczone na stronie Miejskiego Przedszkola nr 3
oraz na stronie Facebook  MP3 w Lędzinach.

Do filmiku konkursowego prosimy dołączyć kartę zgłoszenia uczestnika
oraz zgodę rodzica/opiekuna prawnego.

W razie wątpliwości prosimy pisać na podane wyżej adresy mailowe.

 

baner

Zapraszamy do udziały w konkursie!

 

KONKURS „WIOSENNY POKAZ MODY”

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr1 w Lędzinach

zaprasza do wzięcia udziału w międzyprzedszkolnym konkursie pt. „Wiosenny pokaz mody” pod hasłem „EKO-MODA” –wiosna 2022r

I. Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu jest Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr1 w Lędzinach, ul Stadionowa 1

II. Cele konkursu:

1. Rozpoznawanie zwiastunów wiosny

2. Zapoznanie z ludowymi tradycjami dotyczącymi pożegnania zimy i powitania wiosny

3. Rozwijanie inwencji twórczej

4. Budzenie zainteresowania sztuką poprzez wykonanie strojów i ich pokaz

5. Poznanie własnych możliwości poprzez występy przed publicznością

6. Stwarzanie okazji do nawiązywania prawidłowych relacji pomiędzy uczestnikami konkursu poprzez udział we wspólnej zabawie

III. Regulamin konkursu;

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat

W konkursie może wziąć udział od 1 do troje dzieci.

Konkurs polega na przedstawieniu stylizacji wiosennej podczas pokazu mody który odbędzie się w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr1 w Lędzinach dnia 5 kwietnia o godz. 10.00

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie pod nr. Tel. 661-539-777 do 25 marca 2022r prosimy o podanie;

1. Imię i nazwisko oraz wiek dziecka uczestniczącego w pokazie mody

2. Adres i nr telefonu przedszkola

3. Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

Uczestnicy zobowiązani są do zaprezentowania strojów wykonanych przy pomocy rodziców wg własnych pomysłów zaczerpnięte ze świata fauny i flory. Wykonanie z wszelkich dostępnych materiałów; folii, bibuły, wstążek, tkanin, kwiatów, elementów ekologicznych itp.

Strój musi być ściśle powiązany z tematyką.

Komisja konkursowa dokona oceny prac przyznając nagrody i wyróżnienia.

Kryteria oceny strojów.

– pomysłowość i oryginalność

– zgodność z tematem

– estetyka wykonania

– sposób zaprezentowania stroju

Termin i miejsce pokazu; 5 kwiecień 2022r godz. 10.00 Miejskie Przedszkole z O.I. nr1 w Lędzinach, ul Stadionowa 1 / w razie deszczowej pogody termin pokazu zostanie przesunięty/

Spośród zaprezentowanych strojów jury wybierze trzech zwycięzców.

Organizatorzy Konkursu zadbają o odpowiednią oprawę muzyczną do pokazu wiosennej mody

 

regulamin konkursu świątecznego

regulmin konkursu świątecznego

 

Zapraszamy do udziału w konkursie wokalnym „Misiowe śpiewanki, kołysanki, utulanki …”

plakat konkurs piosenki o Misiu

regulamin konkursu piosenki wokalanej

regulamin konkursu piosenki o misiu

regulamin konkursu piosenki o misiu

regulamin konkursu piosenki o misiu

Załączniki

załącznik nr 1 do regulaminu konkursu o misiu

załącznik nr 2 do regulaminu konkursu o misiu

 

rok szkolny 2020/2021

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE „ZWIERZĘTA NASZYMI PRZYJACIÓŁMI”

Regulamin konkursu fotograficzno – plastycznego Miejskiego Przedszkola nr 3 w Lędzinach – ,, Zwierzęta naszymi przyjaciółmi”

 

Organizator konkursu: Martyna Mandrela

Cel konkursu:

-rozwijanie zainteresowań, wrażliwości estetycznej i uzdolnień plastycznych dzieci,

-rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wyrażania własnych uczuć, myśli środkami wyrazu plastycznego

-dostrzeżenie przez dziecko, że zwierzęta też posiadają zdolność odczuwania

-przejawianie troski i życzliwości wobec zwierząt

Uczestnictwo w konkursie: Uczestnikiem konkursu może być każdy przedszkolak MP3

Przedmiot konkursu :

-Udekorowane zdjęcie związane z tematem konkursu

Kryteria oceny:

Oceny prac dokona powołana Komisja Konkursowa, która przyzna dyplomy i nagrody rzeczowe w następujących kategoriach:

-Udekorowane zdjęcie związane z tematem konkursu

Przy ocenie prac będzie brane pod uwagę:

-oryginalność pomysłu, dobór i wykorzystanie materiałów,

-zgodność z tematyką konkursu,

-wkład pracy,

-forma przestrzenna kompozycji,

-walory plastyczne, jak kompozycja, kolorystyka, technika wykonania,

-samodzielność wykonania.

 

Zasady konkursu:

1. Przedmiotem konkursu jest udekorowane zdjęcie związane z tematem konkursu.

2. Materiał, z którego należy wykonać kompozycję jest dowolny.

3. Wielkość pracy nie może przekraczać formatu A4.

4. Do prac powinny być dołączone wizytówki zawierające następujące informacje: -imię i nazwisko dziecka, -grupa.

5. Zgłoszone do udziału prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi.

6. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

7. Jeden uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową.

8. Poprzez podanie danych osobowych jak i wizerunku, uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie danych osobowych w informacjach o Konkursie umieszczonych przez Organizatora. Uczestniczy konkursy również wyrażają zgodę na zawieszenie na publicznej gazetce przedszkola prac konkursowych.

9. Podpisane prace należy dostarczyć do 24 maja 2021 roku do nauczyciela grupy Pieski.

Nagrody:

Nagrody zostaną przyznane w 3 grupach wiekowych: maluszki, średniaki, starszaki.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 28 maja 2021 roku.

Składanie prac:

Wykonane prace zaopatrzone w kartki z imieniem i nazwiskiem oraz nazwą grupy, należy składać w Miejskim Przedszkolu nr 3 do 24 maja 2021 roku do grupy ,,Pieski”.

Podsumowanie konkursu:

Wyniki konkursu zostaną podane 28 maja br. do publicznej wiadomości na oficjalnym portalu społecznościowym Facebook oraz tablicy informacyjnej MP3.

Prace przechodzą na własność organizatora.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W POWIATOWYM KONKURSIE PLASTYCZNO – PRZESTRZENNYM

„NIE WYRZUCAJ – WYKORZYSTAJ!”

REGULAMIN

 

REGULAMIN KONKURSU

ZAŁĄCZNIKI DO WYDRUKOWANIA

KONKURS WIELKANOCNY!!! ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

plakat konkurs wielkanocny

grafika regulamin konkursu wielknocnego

 

 

grafika plakat konkurs powiatowy

 

REGULAMIN KONKURSU

regulamin konkursu

karta zgłoszenia

klauzula informacyjna

 

 

Konkurs plastyczny „Najpiękniejsza kartka walentynkowa”

grafika ogłoszeni o konkursie walentynkowym

 

Konkurs „Bezpieczna droga do przedszkola”

grafika ogłoszenie o konkursie

 

 

   

 

Konkurs plastyczny „Świąteczna ozdoba choinkowa”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

,,ŚWIĄTECZNA OZDOBA CHOINKOWA”

Miejskie Przedszkole nr 3 w Lędzinach serdecznie zaprasza wszystkie dzieci do udziału

w konkursie plastycznym pt. : ,,Świąteczna ozdoba choinkowa”

Uczestnictwo w konkursie polega na stworzeniu przez uczestników pracy plastycznej przestrzennej spełniającej warunki określone w Regulaminie i dostarczeniu pracy w terminie.

 

ORGANIZATOR: Magdalena Staniek, Aleksandra Moritz- Jarczok, Aleksandra Śliwka

CELE KONKURSU:

– rozwijanie kreatywności u dziecka

– promowanie uzdolnień plastycznych

– rozwój wyobraźni dziecięcej

-kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych

ZASADY UCZESTNICTWA:

– Konkurs przeznaczony  dla wszystkich dzieci przedszkolnych w każdej grupie wiekowej

– Każdy autor może dostarczyć jedną pracę

– Do pracy należy dołączyć karteczkę z imieniem, nazwiskiem, nazwą grupy

TERMINY:

Prace należy składać do 15 grudnia u wychowawców grup.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18 grudnia 2020 r.

Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola oraz na facebook.com/mp3ledziny/

Prace konkursowe, ozdoby wykonane przez dzieci zostaną przekazane na kiermasz Bożonarodzeniowy, który odbędzie się w przedszkolu.

OCENA PRAC:

Prace będą oceniane wg. kryteriów wiekowych ( Maluszki, Średniaki, Starszaki)

KRYTERIA OCENY:

– Zgodność z tematem

– Pomysłowość, oryginalność

– Samodzielność pracy

NAGRODY:

Nagrody rzeczowe I, II, III miejsce, dyplomy dla wszystkich uczestników za udział

w konkursie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Prace pozostają do dyspozycji organizatorów- zostaną one wystawione na kiermasz świąteczny do sprzedaży. A dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na zakup zabawek i pomocy dydaktycznych dla dzieci z naszego przedszkola.

Dostarczenie prac jest równoznaczne ze zgodą na ewentualną ich publikację i przetwarzanie danych osobowych osób nagrodzonych.

 

INFORMACJI NA TEMAT KONKURSU UDZIELA ORGANIZATOR

 

 

REGULAMIN PRZEDSZKOLNEGO 

KONKURSU KOLĘD, PASTORAŁEK I PIOSENEK ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNYCH

ORGANIZATORZY:

Joanna Zawada-Kapica, Barbara Kowalska

ADRESACI:

Konkurs adresowany jest do dzieci Miejskiego Przedszkola nr3 w Lędzinach, a odbywać się będzie w trzech kategoriach wiekowych:

I grupa- maluszki (dzieci 3-4 letnie: Motylki, Jeżyki, Pieski)

II grupa – średniaki (dzieci 4- 5 letnie: Wiewiórki, Zajączki)

II grupa – starszaki (dzieci 6 letnie: Pszczółki, Sówki)

 

TERMIN:

16 grudnia 2020r. godz. 10.00 – konkurs I grupy

17 grudnia 2020r. o godz. 9.30 – konkurs II grupy

                           o godz. 10.30 – konkurs III grupy

MIEJSCE :

I grupa  – sala grupy „Motylki”

II grupa – sala grupy „ Zajączki”

III grupa – sala grupy „ Pszczółki”                                                                        

 

CELE KONKURSU:

 • Propagowanie działalności twórczej wśród dzieci w wieku

przedszkolnym,

 • Rozwijanie umiejętności wokalnych dzieci,
 • Podtrzymanie w młodym pokoleniu tradycji śpiewania kolęd,
 • Poszerzenie wiedzy na temat tradycji bożonarodzeniowych,
 • Wytworzenie świątecznej atmosfery.

 

ZASADY UCZESTNICTWA:

 1. Uczestnicy wykonują jedną kolędę/ pastorałkę.
 2. Przed głównym konkursem w każdej grupie wiekowej przeprowadzony zostanie mini konkurs, w którym nauczyciele grup wyłonią dwóch kandydatów do konkursu głównego.
 3. Łączny czas prezentacji nie powinien przekraczać 5 min.
 4. Kolęda, pastorałka lub piosenka świąteczno-noworoczna powinna być

wykonana z podkładem muzycznym, tj. przy akompaniamencie

instrumentu/instrumentów lub zapisanym wyłącznie na nośniku Compact

Disc lub pendrive (bez wokalu).

 1. Prezentacja może przyjąć formę inscenizacji.
 2. Organizatorzy zapewniają aparaturę mikrofonową i sprzęt do odtwarzania CD/ MP3.
 3. O kolejności występów decydują organizatorzy.
 4. Organizatorzy powołają niezależne trzyosobowe jury w celu wyłonienia najciekawszych prezentacji.

Jury będzie brało pod uwagę:

 • dobór repertuaru,
 • czystość i poprawność wykonania,
 • oryginalność wykonania,
 • ogólny wyraz artystyczny.

9. Przewiduje się nagrody za pierwsze trzy miejsca w każdej grupie wiekowej oraz nagrody pocieszenia i dyplomy dla każdego uczestnika.

 

plakat na temat konkursu o misiu

regulamin konkursu o misiuregulamin konkurs o misiu

                                                                                                                            

 

 

plakat-Dar na 100

 

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

Miejskie Przedszkole  nr 3 w Lędzinach ogłasza ogólnopolski konkurs plastyczny

                            „Przedszkolaki pomagają” dla dzieci 3,4 i 5,6 – letnich

 

Zapraszamy do udziału w naszym ogólnopolskim konkursie plastycznym „Przedszkolaki pomagają”,

który realizowany jest w ramach udziału w projekcie „Dar na Stulecie” oraz obchodzonym co roku w październiku Dniem Papieskim.

https://darna100.pl/dolacz-do-projektu/#mapainicjatyw

Cele konkursu:

 • Uwrażliwienie na potrzebę drugiego człowieka
 • Budowanie postawy zaangażowania społecznego, empatii i wrażliwości
 • Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci
 • Promowanie dzieci wykazujących uzdolnienia plastyczne
 • Zainteresowanie różnymi technikami plastycznymi

 

Regulamin konkursu

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych w kategoriach 3,4 i 5,6 latki
 2. Technika wykonania pracy – płaska, format A4
 3. Prace będzie oceniała komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
 4. Kryteria oceny: pomysłowość, samodzielność, walory artystyczne.
 5. Z jednej placówki mogą wpłynąć 2 prace.
 6. Każda praca powinna być opatrzona metryczką, która powinna zawierać:

    imię, nazwisko i wiek autora pracy, nazwę i adres placówki, numer telefonu,

    adresem-mail. Imię i nazwisko opiekuna.

    Prace bez metryczki i zgody rodziców nie będą brały udziału w konkursie.

 1. Prace należy wysłać do dnia 27.11.2020 / decyduje data stempla pocztowego/

    na adres  organizatora.

Miejskie Przedszkole nr 3

Ul . Paderewskiego 7

Lędziny 43-140

z dopiskiem „Przedszkolaki pomagają”

 1. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi dnia 3.12.2020 a wyniki konkursu zostaną

    opublikowane na stronie internetowej www.blizejprzedszkola.pl

https://blizejprzedszkola.pl/konkurs-6690,przedszkolaki-pomagaja#

 1. Dyplomy za udział dla uczestników przekazane zostaną drogą elektroniczną, natomiast laureaci ( 1,2,3 ) miejsca w dwóch kategoriach otrzymają nagrody wraz z dyplomami pocztą na adres placówki.
 2. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i ich opiekunów. Prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania ich w celu promocji konkursu i placówki.
 3. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela koordynator Barbara Berger  (b.berger@office.mp3ledziny.pl) 

                                                                              Serdecznie zapraszamy! 

Regulamin do pobrania i załączniki

MP3 Lędziny Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

 

Miejskie Przedszkole nr 1 w Lędzinach zaprasza dzieci 5 i 6 letnie do wzięcia udziału w powiatowym konkursie plastyczny

 „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA” ,

polegającym na wykonaniu dowolną techniką plakatu w formacie A3 .

Prace należy oddać pani Oli z grupy Sówki do 3. 11. 2020 r.

Do pracy trzeba dołączyć zgody wymagane przez organizatora. 

Regulamin i zgody do pobrania poniżej.

 KONKURS plastyczny PIEKNA NASZA POLSKA CAŁA

Zapraszamy!

 

 

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Regulamin RODZINNEGO konkursu PLASTYCZNO-TECHNICZNEGO Miejskiego Przedszkola nr 3 w Lędzinach

Temat konkursu: „Mały przyjaciel Ekoo”.

Cel konkursu:

¬ rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastyczno-technicznych dzieci i rodziców,

¬ kształtowanie proekologicznych postaw oraz szerzenie wiedzy ekologicznej wśród  wychowanków MP3 i rodziców, przy zastosowaniu różnorodnych form przekazu m.in.: edukacji plastycznej, technicznej, językowej,

¬ propagowanie zasad prawidłowej segregacji odpadów, wtórne wykorzystanie odpadów jako tworzywa artystycznego,

¬ wychowywanie dzieci w duchu poszanowania przyrody,

¬ motywowanie do wypowiadania się dzieci poprzez różne techniki plastyczne, rozwijanie wrażliwości na kształty i kolory,

¬ motywowanie do uczestnictwa w życiu rodziny, czerpanie radości ze wspólnej rodzinnej pracy,

¬ rozwijanie twórczej ekspresji i kreatywności,

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu są nauczyciele MP3:Wioleta Lasek, Barbara Kościelniak, Edyta Nocula.

2. Konkurs skierowany jest do wychowanków Miejskiego Przedszkola nr 3 w Lędzinach.

3. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad.

4. Udział w konkursie polega na wykonaniu „ Pracy Konkursowej” wraz z rodzicem/opiekunem, którą będzie „Mały przyjaciel Ekoo”, czyli zbudowanie dowolnej postaci wykonanej tylko i wyłącznie z odpadów, które można wyrzucić do pojemnika bądź worka na: metal, papier, tworzywa sztuczne i szkło. Fikcyjna postać „Małego przyjaciela Ekoo” nie powinna być mniejsza niż 50cm, a największy nie może przekraczać 100cm.

5. Prace konkursowe powinny być wykonane estetycznie i posiadać metryczkę zawierającą: imię i nazwisko dziecka, nazwę grupy oraz wymiary postaci.

6. Ocenie podlegać będzie zgodność z tematem, walory artystyczne oraz prawidłowe wykorzystanie odpadów, estetyka wykonania, pomysłowość, wrażenia artystyczne oraz współpraca dzieci i rodziców.

7. Zdjęcia prac plastycznych proszę kierować na adres mailowy: nauczycielemp3@gmail.com

8. Prosimy, aby zdjęcia prac były zgodne z następującymi kryteriami: 300 dpi,  rozdzielczość 3200×2400, format 4×3.

9. Konkurs będzie trwał od 20.04.2020roku do 04.05.2020roku.

10. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 10.05.2020roku.

11. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe (trzy pierwsze miejsca). Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za uczestnictwo w konkursie.

12. Prace zostaną umieszczone na portalu społecznościowym FB.

13. O wynikach konkursu zadecyduje trzyosobowe jury.

14. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej stronie przedszkola, oficjalnym portalu społecznościowym Facebook oraz tablicy informacyjnej MP3.

15. Wysłanie zdjęć prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. Informacja o wszelkich zmianach pojawiać się będzie na profilu FB.

 

Ta wiosna, ta wiosenka, już puka do okienka

REGULAMIN
RODZINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
Temat konkursu:  „Ta wiosna, ta wiosenka, już puka do okienka”.

Cel konkursu

 • rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci i rodziców,
 • promowanie działalności plastycznej jako formy ekspresji dziecka
 • motywowanie do wypowiadania się dzieci poprzez różne techniki plastyczne, rozwijanie wrażliwości na kształty i kolory,
 • motywowanie do uczestnictwa w życiu rodziny, czerpanie radości ze wspólnej rodzinnej pracy,
 • rozwijanie twórczej ekspresji i kreatywności,
 • rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi,

Regulamin konkursu:

 Organizatorem konkursu są nauczyciele MP3: Edyta Nocula, Samanta Suska, Wioleta Lasek.

 1. Konkurs skierowany jest do wychowanków Miejskiego Przedszkola nr 3 w Lędzinach.
 2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej różnymi technikami wraz
  z rodzicem/ opiekunem nawiązującej do tematu. Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką w formacie A3 (prace w innym formacie niezgodnym z regulaminem nie będą brane pod uwagę).
 3. Prace plastyczne powinny być wykonane estetycznie i posiadać metryczkę zawierającą: imię i nazwisko dziecka, nazwę grupy.
 4. Ocenie podlegać będzie zgodność z tematem, walory artystyczne, estetyka wykonania, pomysłowość, wrażenia artystyczne oraz współpraca dzieci i rodziców.
 5. Zdjęcia prac plastycznych proszę kierować na adres mailowy: nauczycielemp3@gmail.com
 6. Prosimy, aby zdjęcia prac były zgodne z następującymi kryteriami: 300 dpi, rozdzielczość 3200 x 2400, format 4 x 3.
 7. Konkurs będzie trwał od 18.03.2020roku do 27.03.2020roku.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 31.03.2020roku.
 9. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe ( trzy pierwsze miejsca). Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za uczestnictwo w konkursie.
 10. Prace zostaną umieszczone na portalu społecznościowym FB.
 11. O wynikach konkursu zadecyduje trzyosobowe jury.
 12. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na oficjalnym portalu społecznościowym Facebook oraz tablicy informacyjnej MP3.
 13. Wysłanie zdjęć prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
 14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. O wszelkich zmianach informacja pojawiać się będzie na profilu FB.