Regulamin RODZINNEGO konkursu PLASTYCZNO-TECHNICZNEGO Miejskiego Przedszkola nr 3 w Lędzinach

Temat konkursu: „Mały przyjaciel Ekoo”.

Cel konkursu:

¬ rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastyczno-technicznych dzieci i rodziców,

¬ kształtowanie proekologicznych postaw oraz szerzenie wiedzy ekologicznej wśród  wychowanków MP3 i rodziców, przy zastosowaniu różnorodnych form przekazu m.in.: edukacji plastycznej, technicznej, językowej,

¬ propagowanie zasad prawidłowej segregacji odpadów, wtórne wykorzystanie odpadów jako tworzywa artystycznego,

¬ wychowywanie dzieci w duchu poszanowania przyrody,

¬ motywowanie do wypowiadania się dzieci poprzez różne techniki plastyczne, rozwijanie wrażliwości na kształty i kolory,

¬ motywowanie do uczestnictwa w życiu rodziny, czerpanie radości ze wspólnej rodzinnej pracy,

¬ rozwijanie twórczej ekspresji i kreatywności,

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu są nauczyciele MP3:Wioleta Lasek, Barbara Kościelniak, Edyta Nocula.

2. Konkurs skierowany jest do wychowanków Miejskiego Przedszkola nr 3 w Lędzinach.

3. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad.

4. Udział w konkursie polega na wykonaniu „ Pracy Konkursowej” wraz z rodzicem/opiekunem, którą będzie „Mały przyjaciel Ekoo”, czyli zbudowanie dowolnej postaci wykonanej tylko i wyłącznie z odpadów, które można wyrzucić do pojemnika bądź worka na: metal, papier, tworzywa sztuczne i szkło. Fikcyjna postać „Małego przyjaciela Ekoo” nie powinna być mniejsza niż 50cm, a największy nie może przekraczać 100cm.

5. Prace konkursowe powinny być wykonane estetycznie i posiadać metryczkę zawierającą: imię i nazwisko dziecka, nazwę grupy oraz wymiary postaci.

6. Ocenie podlegać będzie zgodność z tematem, walory artystyczne oraz prawidłowe wykorzystanie odpadów, estetyka wykonania, pomysłowość, wrażenia artystyczne oraz współpraca dzieci i rodziców.

7. Zdjęcia prac plastycznych proszę kierować na adres mailowy: nauczycielemp3@gmail.com

8. Prosimy, aby zdjęcia prac były zgodne z następującymi kryteriami: 300 dpi,  rozdzielczość 3200×2400, format 4×3.

9. Konkurs będzie trwał od 20.04.2020roku do 04.05.2020roku.

10. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 10.05.2020roku.

11. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe (trzy pierwsze miejsca). Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za uczestnictwo w konkursie.

12. Prace zostaną umieszczone na portalu społecznościowym FB.

13. O wynikach konkursu zadecyduje trzyosobowe jury.

14. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej stronie przedszkola, oficjalnym portalu społecznościowym Facebook oraz tablicy informacyjnej MP3.

15. Wysłanie zdjęć prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. Informacja o wszelkich zmianach pojawiać się będzie na profilu FB.

Rozstrzygnięcie Konkursu plastyczno-technicznego „Mały przyjaciel Ekoo”

 1. 🥇Jagoda Dudek „Jeżyki”
 2. 🥈Zosia Buszta „Wiewiórki”
 3. 🥉 Kamil i Maja Madeja „Kotki”, „Pieski”,
  🥉 Lena i Maja Krzemień  „Pszczółki” , „Kotki”

 

Ta wiosna, ta wiosenka, już puka do okienka

REGULAMIN
RODZINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 
Temat konkursu:  „Ta wiosna, ta wiosenka, już puka do okienka”.

Cel konkursu

 • rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci i rodziców,
 • promowanie działalności plastycznej jako formy ekspresji dziecka
 • motywowanie do wypowiadania się dzieci poprzez różne techniki plastyczne, rozwijanie wrażliwości na kształty i kolory,
 • motywowanie do uczestnictwa w życiu rodziny, czerpanie radości ze wspólnej rodzinnej pracy,
 • rozwijanie twórczej ekspresji i kreatywności,
 • rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi,

Regulamin konkursu:

 Organizatorem konkursu są nauczyciele MP3: Edyta Nocula, Samanta Suska, Wioleta Lasek.

 1. Konkurs skierowany jest do wychowanków Miejskiego Przedszkola nr 3 w Lędzinach.
 2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej różnymi technikami wraz
  z rodzicem/ opiekunem nawiązującej do tematu. Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką w formacie A3 (prace w innym formacie niezgodnym z regulaminem nie będą brane pod uwagę).
 3. Prace plastyczne powinny być wykonane estetycznie i posiadać metryczkę zawierającą: imię i nazwisko dziecka, nazwę grupy.
 4. Ocenie podlegać będzie zgodność z tematem, walory artystyczne, estetyka wykonania, pomysłowość, wrażenia artystyczne oraz współpraca dzieci i rodziców.
 5. Zdjęcia prac plastycznych proszę kierować na adres mailowy: nauczycielemp3@gmail.com
 6. Prosimy, aby zdjęcia prac były zgodne z następującymi kryteriami: 300 dpi, rozdzielczość 3200 x 2400, format 4 x 3.
 7. Konkurs będzie trwał od 18.03.2020roku do 27.03.2020roku.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 31.03.2020roku.
 9. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe ( trzy pierwsze miejsca). Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za uczestnictwo w konkursie.
 10. Prace zostaną umieszczone na portalu społecznościowym FB.
 11. O wynikach konkursu zadecyduje trzyosobowe jury.
 12. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na oficjalnym portalu społecznościowym Facebook oraz tablicy informacyjnej MP3.
 13. Wysłanie zdjęć prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
 14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. O wszelkich zmianach informacja pojawiać się będzie na profilu FB.

 

Rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego „Ta wiosna, ta wiosenka, już puka do okienka!”
Kochane Przedszkolaki!
Ogromne gratulacje dla wszystkich uczestników konkursu! Wasze prace są przepiękne! Już nie możemy się doczekać, kiedy zrobimy z nich w przedszkolu piękną wystawę.
Tymczasem przedstawiamy wyniki konkursu:

I miejsce: Laura Różyczka z grupy Kotki
II miejsce: Klaudia Kiełtyka z grupy Zajączki
III miejsce: Maria Woźny z grupy Jeżyki

Wyróżnienia:
Liliana Jończyk z grupy Jeżyki
Kornelia Wolak z grupy Pszczółki

Ogromne brawa !👏👏👏
Po powrocie z wielką radością złożymy wam gratulacje, wręczymy dyplomy i nagrody niespodzianki:)
Jury: pani Samanta Suska, pani Wioleta Lasek i pani Edyta Nocula

 

Prawa Dziecka oczami rodziny

Z okazji 30 rocznicy  przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Lędzinach zorganizowany został miejski konkurs plastyczny ” Prawa Dziecka oczami rodziny”. 

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego
” Prawa dziecka oczami rodziny”

3-4 lata
1. miejsce – Lena Matlak Przedszkole przy SP 4
2. miejsce – Zuzia Kowalczyk MP 3

5-6 lat
1. miejsce – Tomasz Dąbrowski Przedszkole przy SP 4
1. miejsce – Leon Szymaszek MP 3

2. miejsce – Michalina Krzemień MP3
2. miejsce- Lena Krzemień MP3

3. miejsce – Zuzanna Skop Przedszkole przy SP4
3. miejsce – Igor Sienkiewicz MP3

wyróżnienia :
Karol Bednorz – Przedszkole przy SP 4
Karol Karkoszka – MP3

Wszystkim uczestnikom i ich rodzinom składamy gratulacje.