„Szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi do podejmowania działań i dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym młodzi ludzie pracując razem z nauczycielami i innymi osobami, mogą osiągnąć sukces. Wzmacnianie młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ na ich życie i warunki życia”. (WHO, 1997)

 

W roku szkolnym  2021/2022 nasze przedszkole rozpoczęło etap przygotowawczy w tworzeniu placówki promującej zdrowie.

Od roku szkolnego 2022/2023 przystąpiliśmy do Śląskiej Sieci Szkół i Przedszkoli promujących zdrowie. Koncepcja programu opiera się na budowaniu związku między edukacją przedszkolną, a promocją zdrowia w całym środowisku przedszkola. Przedszkole promujące zdrowie to miejsce, w którym podejmowane są wspólne działania dla poprawy zdrowia i samopoczucia, wszyscy uczą się jak zdrowiej i lepiej żyć oraz zachęcają innych do podobnych działań.

Zespół ds. promocji zdrowia Miejskiego Przedszkola nr 3 w Lędzinach opracował program przedszkola promującego zdrowie pod tytułem „Zdrowe krainy przedszkolaka i jego rodziny”  na lata 2022-2025.

Cel główny programu:

Nabywanie umiejętności dbania o własne zdrowie, higienę i bezpieczeństwo oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Cele szczegółowe:

– kształtowanie u dzieci umiejętności i postaw prozdrowotnych związanych z racjonalnym odżywianiem się,

 – kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych,

– kształtowanie świadomości dziecka w zakresie bezpieczeństwa własnego i innych,

– stwarzanie i zaspakajanie optymalnych warunków dla rozwoju każdego dziecka,

– kształtowanie umiejętności społecznych dzieci,

– wdrażanie do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu grupy przedszkolnej,

 – kształtowanie pozytywnych postaw wobec kolegów i osób niepełnosprawnych,

– włączanie rodziców do realizacji treści programu,

– stworzenie atmosfery wzajemnego szacunku, empatii i współpracy w placówce.

 

 

 

Działania w roku szkolnym 2022/2023

Realizacja treści programu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej

w Katowicach „Zdrowy przedszkolak”

 

Spotkanie z uczniami Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach

i  poznanie ich sportowych pasji – pływania i lekkoatletyki

dzieci podczas spotkania z uczniami

 

 Codzienne zajęcia sportowe

 

Bal karnawałowy pod hasłem „Bal warzyw i owoców”

 

Zdrowe posiłki, przygotowywane przez naszą kuchnię

 

Dzień zdrowego śniadania

 

Światowy dzień mycia rąk

 

Z okazji światowego dnia mycia rąk zorganizowaliśmy konkurs dla przedszkolaków i rodziców 

Prace konkursowe

 

Udział w ogólnopolskim konkursie „Miś Uszatek Ci podpowie, jak należy dbać o bezpieczeństwo i zdrowie”

zdobycie I miejsca

 

Dzień warzyw i owoców

 

Dzień dyni

 

Dzień jabłka