ROK 2020/2021 

Drodzy Rodzice

wszystkie dzieci zapisane na listach w szatni do 7 czerwca zostały przyjęte na wakacyjny dyżur

do Miejskiego Przedszkola nr 1 w Lędzinach na ul. Stadionowej 1

Dyrektor MP 1 prosi o zapoznanie się z dokumentacją przedszkola.

Formularze i zgody należy dostarczyć do przedszkola najpóźniej w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu na dyżurze.

DOKUMENTACJA POTRZEBNA DO PRZYJĘCIA DZIECKA ZAPISANEGO NA DYŻUR WAKACYJNY

Do pobrania:

MP1-dyżur wakacyjny

MP1 zgoda covid DYŻUR

MP1-odbiór_dziecka_zbiorczo_z_upoważnieniem dyżur

Do zapoznania się: 

MP1- procedura organizacji i bezpiecznego funkcjonowania przedszkola

MP1-Procedura_organizacji_i_bezpiecznego_funkcjonowania_przedszkola(1)

 

W sytuacji, gdy Rodzice uznają, że jednak nie będą potrzebowali opieki dla dziecka podczas wakacji, prosimy o niezwłoczne poinformowanie w  sekretariacie przedszkola o rezygnacji  z miejsca .

 

 

Szanowni Rodzice,

prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lędziny oraz zmianą zarządzenia, dotyczącymi organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w naszym mieście w okresie wakacji. 

Informujemy, że ze względu na planowane prace remontowe wynikające z reklamacji prac budowlanych, konieczne będzie udostępnienie budynku firmie budowlanej w okresie wakacji.

W tym czasie niemożliwe będzie przebywanie dzieci na ternie placówki. Dlatego dyżur dla rodziców potrzebujących opieki dla swych pociech w okresie wakacji, pełnić będzie Miejskie Przedszkole nr 1 w Lędzinach, na ul. Stadionowej.  Z dyżuru mogą skorzystać jedynie rodzice pracujący, według listy zapisów znajdującej się w szatni. Liczba miejsc jest ograniczona. W razie pytań, zapraszamy do kontaktu z sekretariatem przedszkola.

Zarządzenie 0050.453.2021 z dnia 19.02.2021 - ustalenie terminów przerw w pracy Szkoły i Przedszkola

 

baner

 

ROK 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że nasze przedszkole w okresie wakacji 2020 r. będzie pełniło dyżur w miesiącu sierpniu

Rodzice dzieci, które w tym dyżurze będą brały udział, proszeni są o zapoznanie się z poniższymi dokumentami.

Dokumenty do pobrania:

  1. Informacja indendenta dotycząca żywienia dzieci podczas dyżuru wakacyjnego
  2. Polityka w zakresie bezpieczeństwa w trakcie trwania epidemii COVID-19
  3. Załączniki do procedury (oświadczenia, zgody)
  4. Upoważnienie do odbioru dziecka
  5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem komunikacji online 

 

Dla bezpieczeństwa dzieci, Rodziców i pracowników przedszkola bardzo prosimy o zastosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia w zakresie zasad i ograniczeń, które  zostały wprowadzone w naszym kraju w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Poniżej obrazkowy poradnik na czas dyżuru i panujących obostrzeń.

 
 
 

Zarządzenie 0050.348.2020 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 25.06.2020 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lędziny w roku szkolnym 2019/2020.