Uprzejmie informujemy, że nasze przedszkole w okresie wakacji 2020 r. będzie pełniło dyżur w miesiącu lipcu. 

O sposobie i formie zapisu dziecka na dyżur wakacyjny do naszego przedszkola i do Miejskiego Przedszkola nr 1, które będzie dyżurowało w sierpniu, poinformujemy państwa po zakończeniu okresu zawieszenia działalności przedszkola z powodu stanu epidemii.
 

Zarządzenie 0050.260.2020 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 10.01.2020 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lędziny w roku szkolnym 2019/2020.