Uprzejmie informujemy, że nasze przedszkole w okresie wakacji 2020 r. będzie pełniło dyżur w miesiącu sierpniu

Rodzice dzieci, które w tym dyżurze będą brały udział, proszeni są o zapoznanie się z poniższymi dokumentami.

Dokumenty do pobrania:

  1. Informacja indendenta dotycząca żywienia dzieci podczas dyżuru wakacyjnego
  2. Polityka w zakresie bezpieczeństwa w trakcie trwania epidemii COVID-19
  3. Załączniki do procedury (oświadczenia, zgody)
  4. Upoważnienie do odbioru dziecka
  5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem komunikacji online 

 

Dla bezpieczeństwa dzieci, Rodziców i pracowników przedszkola bardzo prosimy o zastosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia w zakresie zasad i ograniczeń, które  zostały wprowadzone w naszym kraju w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Poniżej obrazkowy poradnik na czas dyżuru i panujących obostrzeń.

Zarządzenie 0050.348.2020 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 25.06.2020 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lędziny w roku szkolnym 2019/2020.