Dyrektor
mgr Alicja Jaworska

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2019/2020

Barbara Kościelniak

Wioleta Lasek

Monika Krzemień

Sylwia Maślorz

Aleksandra Śliwka

Barbara Berger

Maria Patalong

Samanta Suska

Edyta Nocula

Barbara Kowalska

Joanna Zawada-Kapica

Weronika Leśniak-Szostak

Daria Kowalska- j. angielski

Krystyna Kuc- religia

 

Pracownicy administracji

Katarzyna Urbańczyk – sekretarz przedszkola

Sylwia Jaromin – księgowość

Barbara Pieczątka – intendent

 

Woźne oddziałowe

Justyna Jałowy

Barbara Samek

Alicja Kozok

Kornelia Jastrzębska

Ewa Mielec

Urszula Niesyto

Ewa Patalong

 

Pracownicy kuchni

Maria Bałacka

Bożena Figiel

 

Konserwatorzy

Marek Chrobok

Roman Wilczek