Dyrektor
mgr Alicja Jaworska


Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2021/2022

Barbara Berger

Anna Bloch

Barbara Kościelniak

Monika Krzemień

Wioleta Lasek

Weronika Leśniak-Szostak

Ewelina Lysko

Aleksandra Moritz- Jarczok

Edyta Nocula

Pola Oleś

Olga Purat

Magdalena Staniek

Samanta Suska

Aleksandra Śliwka

Katarzyna Walus

Magdalena Król- religia

Wioleta Lasek – j. angielski

 

Pracownicy administracji

Katarzyna Urbańczyk – Sekretarz przedszkola

Sylwia Jaromin – Księgowa

Barbara Pieczątka – Intendent

 

Woźne oddziałowe

Justyna Jałowy

Barbara Samek

Alicja Kozok

Kornelia Jastrzębska

Ewa Mielec

Urszula Niesyto

Ewa Patalong

 

Pracownicy kuchni

Maria Bałacka

Magdalena Cichoń 

 

Konserwatorzy

Marek Chrobok

Roman Wilczek