1.UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA – DO POBRANIA

2. ZGODY RODZICÓW ( ROK SZKOLNY 2020/2021)

ZGODY RODZICÓW ( 2020/2021) – DO POBRANIA

3. ZGODA RODZICÓW NA UDZIELENIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DZIECKU

ZGODA RODZICÓW NA UDZIELENIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ- DO POBRANIA

4. RODO- ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU DZIECKA

RODO wizerunek nowa wersja dziecko

 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU – DO POBRANIA

5. RODO- ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

RODO upo nowa wersja dziecko

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY ODBIERAJĄCEJ DZIECKO – DO POBRANIA

6. WNIOSEK RODZICA O ORGANIZACJĘ ZAJĘĆ RELIGII

WNIOSEK O ZAJĘCIA RELIGII- DO POBRANIA

7. OŚWIADCZENIE RODZICA O STANIE ZDROWIA DZIECKA- COVID 19

OŚWIDCZENIE O STANIE ZDROWIA DZIECKA- DO POBRANIA

8. ZGODA RODZICÓW NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA DZIECKA- COVID 19

ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY- DO POBRANIA

9. ANKIETA ADAPTACYJNA DLA NOWYCH PRZEDSZKOLAKA

ANKIETA ADAPTACYJNA- DO POBRANIA