1.UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA – DO POBRANIA

 

2. ZGODY RODZICÓW

Zgody_rodziców – do pobrania

 

3. ZGODA RODZICÓW NA UDZIELENIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DZIECKU

zgoda-pomoc-pedagogiczno-psychologiczna –  do pobrania

 

4. RODO- ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU DZIECKA

RODO wizerunek nowa wersja dziecko

 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU – DO POBRANIA

 

5. RODO- ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

RODO upo nowa wersja dziecko

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY ODBIERAJĄCEJ DZIECKO – DO POBRANIA

 

6. WNIOSEK RODZICA O ORGANIZACJĘ ZAJĘĆ RELIGII

WNIOSEK O ZAJĘCIA RELIGII- DO POBRANIA

 

7. OŚWIADCZENIE RODZICA O STANIE ZDROWIA DZIECKA- COVID 19

MP3-oświadczenia-rodziców-o-stanie-zdrowia-dziecka – do pobrania

 

8. ZGODA RODZICÓW NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA DZIECKA- COVID 19

ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY- DO POBRANIA

 

9. ANKIETA ADAPTACYJNA DLA NOWYCH PRZEDSZKOLAKA

ANKIETA ADAPTACYJNA- DO POBRANIA