„Zdrowy Przedszkolak” to program z zakresu wychowania zdrowotnego, którego autorem jest Pani Joanna Zawada – Kapica. Program przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych ze wszystkich grup wiekowych i dostosowany jest do ich możliwości rozwojowych.

Główne cele programu to:

  • kształtowanie czynnych postaw dzieci wobec zdrowia i bezpieczeństwa własnego i innych
  • wyrabianie przyzwyczajeń i nawyków zdrowego stylu życia
  • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej jako jednego z czynników pozytywnego zdrowia

 

Po rocznej realizacji programu dziecko powinno:

  • mieć wyrobione nawyki przestrzegania zasad bezpieczeństwa
  • być świadomym zdrowego stylu życia
  • dbać o higienę osobistą i swojego otoczenia
  • wiedzieć co należy jeść, aby być zdrowym
  • wykazywać się aktywnością i sprawnością ruchową
  • rozumieć potrzebę ruchu i aktywności całego ciała jako źródła zdrowia
  • wiedzieć jak zachowywać prawidłową postawę siedzącą i stojącą.

 

Realizacja programu w grupie Pszczółki

dzieci podczas ćwiczeń gimnastycznych

dzieci podczas ćwiczęń gimnastycznych