Rok szkolny 2022/2023

STANOWISKO: Psycholog

WYMIAR ZATRUDNIENIA: 9 godz/ 22 godz

OKRES ZATRUDNIENIA :cały rok szkolny-  z możliwością umowy na czas nieokreślony wg. KN

WYMAGANIA:

-Kwalifikacje wg. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

-zaświadczenie o niekaralności

Kandydaci proszeni są o przesyłanie CV i podań o pracę na adres mailowy : sekretariat@mp3ledziny.pl, bądź złożenia dokumentów w sekretariacie przedszkola