W naszym przedszkolu realizowany jest program z zakresu gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej „Dobra postawa to podstawa”, którego autorem jest Pani Joanna Zawada  -Kapica.

Cel główny:

  • Skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej, o ile jest to możliwe do stanu prawidłowego.
  • Niedopuszczenie do powstania nowych wad postawy

 

Cele szczegółowe:

  • Nabywa i utrwala nawyk prawidłowej postawy
  • Dziecko świadomie koryguje swoją postawę podczas różnych czynności
  • Wie jak napinać i rozluźniać poszczególne partie mięśni
  • Doskonali swoją koncentrację i koordynację ruchową i wzrokowo – ruchową
  • Potrafi poprawnie wykonać zadane ćwiczenia

 

Zadania gimnastyki korekcyjnej:

  • Poznawanie możliwości własnego organizmu.
  • Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy.
  • Wytworzenie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowo-więzadłowej kręgosłupa, uaktywnienie układu ruchowego oraz krążeniowo-oddechowego.

 

Ćwiczenia realizowane podczas zajęć to m.in.

– Ćwiczenia oddechowe – nauka prawidłowego oddychania

– Ćwiczenia ogólnorozwojowe mające na celu harmonijny rozwój

– Ćwiczenia utrwalające nawyk prawidłowej postawy

– Ćwiczenia rozciągające zwiększające ruchomość w poszczególnych odcinkach ciała

– Ćwiczenia wzmacniające mięśnie posturalne z piłkami

– Ćwiczenia z laskami gimnastycznymi, rozciągające mięśnie piersiowe

– Ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha

– Ćwiczenia relaksacyjne i rozluźniające

– Ćwiczenia przeciw płaskostopiu z przyborami

– Ćwiczenia kształtujące koordynację wzrokowo- ruchową oraz ruchową

– Stacje ćwiczebne korygujące wady postawy

– Ćwiczenia rozciągające mięśnie kulszowo – goleniowe, mięśnie krótkie i długie stopy

– Ćwiczenia normalizujące napięcie mięśniowe

 

 

dzieci podczas ćwiczeń gimnastycznych

 

dzieci podczas ćwiczeń gimnastycznych