W grupie Pszczółki prowadzone będą dwa kółka zainteresowań:

kółko „DOBRA POSTAWA TO PODSTAWA”  z zakresu gimnastyki korekcyjnej,

które będzie prowadziła Pani Joanna Zawada-Kapica

oraz kółko „ Eksperymentalno – doświadczalne”,

które będzie prowadziła Pani Barbara Kowalska.

 

KÓŁKO „DOBRA POSTAWA TO PODSTAWA”       

Kółko będzie prowadzone co tydzień w środy od godz. 13:00 – 13:30.

Cel główny:

 • Skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej, o ile jest to możliwe do stanu prawidłowego.
 • Niedopuszczenie do powstania nowych wad postawy

Cele szczegółowe:

 • Nabywa i utrwala nawyk prawidłowej postawy
 • Dziecko świadomie koryguje swoją postawę podczas różnych czynności
 • Wie jak napinać i rozluźniać poszczególne partie mięśni
 • Doskonali swoją koncentrację i koordynację ruchową i wzrokowo – ruchową
 • Potrafi poprawnie wykonać zadane ćwiczenia

Zadania gimnastyki korekcyjnej:

 • Poznawanie możliwości własnego organizmu.
 • Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy.
 • Wytworzenie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowo-więzadłowej kręgosłupa, uaktywnienie układu ruchowego oraz krążeniowo-oddechowego.

Tematy, które będą realizowane na zajęciach:

PAŹDZIERNIK:

– Zasady i przepisy podczas uczestniczenia w kółku. Omówienie wad postawy – zabawa kształtująca nawyk prawidłowej postawy, nauka   prawidłowego chodu

– Nauka autokorekcji ciała/ ćwiczenia przeciw płaskostopiu

– Gry i zabawy kształtujące prawidłową postawę

 

LISTOPAD:

– Ćwiczenia oddechowe – nauka prawidłowego oddychania

– Ćwiczenia ogólnorozwojowe mające na celu harmonijny rozwój

– Ćwiczenia utrwalające nawyk prawidłowej postawy

– Gry i zabawy kształtujące prawidłową postawę

GRUDZIEŃ:

– Ćwiczenia rozciągające zwiększające ruchomość w poszczególnych odcinkach ciała

– Ćwiczenia wzmacniające mięśnie posturalne z piłkami

– Ćwiczenia utrwalające nawyk prawidłowej postawy

– Gry i zabawy kształtujące prawidłową postawę

STYCZEŃ:

– Ćwiczenia z laskami gimnastycznymi, rozciągające mięśnie piersiowe

– Ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę podczas siedzenia, ćwiczenia z krzesłem

– Ćwiczenia utrwalające nawyk prawidłowej postawy

– Gry i zabawy kształtujące prawidłową postawę

LUTY:

– Ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha

– Ćwiczenia relaksacyjne i rozluźniające

– Ćwiczenia utrwalające nawyk prawidłowej postawy

– Gry i zabawy kształtujące prawidłową postawę

MARZEC:

– Ćwiczenia przeciw płaskostopiu z przyborami

– Ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbietu obręczy barkowej

– Ćwiczenia utrwalające nawyk prawidłowej postawy

– Gry i zabawy kształtujące prawidłową postawę

KWIECIEŃ:

– Ćwiczenia kształtujące koordynację wzrokowo- ruchową oraz ruchową

– Stacje ćwiczebne korygujące wady postawy

– Ćwiczenia utrwalające nawyk prawidłowej postawy

– Gry i zabawy kształtujące prawidłową postawę

MAJ:

– Ćwiczenia rozciągające mięśnie kulszowo – goleniowe, mięśnie krótkie i długie stopy

– Ćwiczenia normalizujące napięcie mięśniowe

– Ćwiczenia utrwalające nawyk prawidłowej postawy

– Gry i zabawy kształtujące prawidłową postawę

CZERWIEC:

– Gry i zabawy kształtujące prawidłową postawę

– Zbiór ćwiczeń niwelujących wady postawy

– Ćwiczenia utrwalające nawyk prawidłowej postawy

– Wybór gier i zabaw przez dzieci / rozdanie dyplomów

 

KÓŁKO EKSPERYMENTALNO-BADAWCZE – „MALI BADACZE”

Zajęcia kółka eksperymentalno- badawczego odbywać się będą dwa razy w miesiącu, w ramach zajęć przedszkolnych (czwartek godz. 13.30). 

Założenia programu:

 1. Program powstał, aby rozwijać sferę poznawczą, intelektualną i emocjonalną.
 2. Program został opracowany dla grupy dzieci 6 letnich.
 3. Program zakłada rozwijanie: myślenia praktycznego, spostrzegawczości, koncentracji uwagi, umiejętności współpracy w grupie.
 4. Proponowane przez zabawy badawcze obejmują:
 • Poznawanie świata barw
 • Zabawy z powietrzem
 • Tajemnice wody
 • Zabawy z cieniem
 • Zabawy z ruchem
 • Zjawiska przyrodnicze
 • Zjawiska przyrodnicze, fizyczne ,chemiczne i wiele innych obszarów tematycznych.

Realizacja programu umożliwia każdemu dziecku poszerzenie i pogłębienie wiadomości zgodnie z indywidualnymi możliwościami, przy wykorzystaniu różnorodnych środków, form i metod pracy.   

Cel główny:

Rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającym światem przyrody, nauczenie ich prowadzenia obserwacji, wyciągania trafnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów i zjawisk przyrodniczych.

Cele ogólne:

 • Budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka.
 •  Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.
 • Stawianie i rozwiązywanie problemów, dostrzeganie związków między przyczyną, a skutkiem. 
 • Poznanie prostych zjawisk przyrodniczo-fizycznych poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń.
 • Wzbogacenie słownika dziecięcego o nowe pojęcia.
 • Przestrzeganie zasad współdziałania przy pracy.
 • Kształtowanie postaw proekologicznych w różnych sytuacjach.  

ROZKŁAD ZAJĘĆ (tematy doświadczeń):

LISTOPAD

 • „Pienisty potwór”- badanie wytwarzania gazów podczas mieszania określonych substancji.
 • „Hodowla kryształów”- poznanie właściwości parowania wody i powstawania kryształów.

GRUDZIEŃ

 • „Znikająca woda”- badanie ciśnienia wody.
 • „Uzyskiwanie barw”- poznanie rozszczepienia barw.

 STYCZEŃ

 • „Spalanie a tlen”- badanie co potrzebne jest by palił się ogień.
 • „Właściwości ognia-ciepło”- badanie czy ogień daje ciepło.

LUTY

 • „Sklejone szklanki”- badanie co przyciąga szklanki.
 • „Kolorowa tęcza”- wydobywanie koloru z cukierków.

 MARZEC

 • „Jajkożerna butelka”- kurczenie się przedmiotu pod wpływem ciepła.
 • „Magiczny atrament”

 KWIECIEŃ

 • „Telefon” – dzięki czemu docierają dźwięki.
 • „Zgubiony przedmiot”- badanie właściwości magnesu.

 MAJ

 • „Rakieta balowa” – badanie siły powietrza.
 • „Mycie rąk przed posiłkami”- badanie dlaczego musimy myć ręce przed każdym posiłkiem.

 

KOŁKO Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ – /wzmacnianie mięśni posturalnych/

  

  

 

KÓŁKO Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ – /nauka prawidłowego chodu/

                 

          

 

KÓŁKO EKSPERYMANTALNE