Kontakt do wychowawczyń

Weronika Leśniak- Szostak   w.lesniak-szostak@office.mp3ledziny.pl

 Paula Oleś- Ucińska       p.oles@office.mp3ledziny.pl

grafika zając

Trójka grupowa 

Przewodnicząca – Pani Kasia Sinder

Zastępca – Pani Sandra Kucz

Skarbnik – Pani Justyna Domek