MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY

MODUŁ I Czytamy razem z małym Misiem

Dzieci wraz z nauczycielem wybierają grupową maskotkę – misia (koniecznie miś/niedźwiadek), który w roku szkolnym 2022/2023 odbędzie czytelniczą podróż po domach przedszkolaków. W przedszkolu pluszak „zamieszka” w kąciku czytelniczym. Zostanie nadane mu imię i będzie obecny na zajęciach przeprowadzanych w ramach projektu w roli przewodnika po świecie literatury. Dzieci, po zapoznaniu się z daną lekturą, będą wypełniały kartę z dzienniczka Małego Misia (dołączona do materiałów).

 

„Gramy Zmysłami”

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Gramy Zmysłami" - Społeczność - BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Założenia Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Gramy Zmysłami”

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Gramy Zmysłami” jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.

Cele szczegółowe:

  • Poszerzanie i wzbogacanie wiedzy na temat integracji sensorycznej i zmysłów;
  • Wielozmysłowe postrzeganie świata przez dzieci;
  • Rozbudzenie kreatywności w realizacji zadań;
  • Stymulowanie wszystkich zmysłów w trakcie zabaw i sytuacji edukacyjnych;
  • Tworzenie warunków do kształtowania przez dzieci świadomości własnego ciała;
  • Współpraca nauczycieli i dzieci na terenie całego kraju poprzez wspólną wymianę doświadczeń.

Zadania:

Październik – Ścieżka sensoryczna – jesienna ścieżka sensoryczna już  została zaliczona – dzieci dotykały stopami, rękami darów jesieni

Listopad – Słuch

Grudzień – Wzrok

Styczeń – Dotyk

Luty – Węch

Marzec – Smak

Kwiecień – Sensoryczny spacer

Maj – Sensoryczna plastyka

 

OGOLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY

„TERAIA RĘKI DLA KAŻDEGO”

Znalezione obrazy dla zapytania TERAPIA RĘKI DLA KAŻDEGO PLAKAT

Projekt dedykowany dla żłobków i przedszkoli, spełnia kilka funkcji: przede wszystkim
terapeutyczną, usprawniającą i wzmacniającą organizm dziecka, propaguje aktywności
również zespołowe, dąży do współpracy, pełni funkcję profilaktyczną dla małych dzieci, aby
zapobiegać występowania nawykowych nieprawidłowości w rozwoju motoryki małej.

Co znajdziemy w projekcie ? Z jakimi zagadnieniami się spotkamy?
1. Sprawność fizyczna, stabilizacja posturalna i stabilizacja kończyny górnej
2. Równowaga i schemat ciała
3. Przekraczanie linii środka. Napięcie mięśniowe
4. Percepcja wzrokowa
5. Koordynacja wzrokowo-ruchowa
6. Percepcja czuciowa – zmysł dotyku
7. Opozycja kciuka i dysocjacja palców
8. Manipulacja
9. Rozwój grafomotoryki
Wybór zagadnień w takiej kolejności nie jest przypadkowy. Na realizację każdego punktu
mamy miesiąc. W tym czasie wykorzystujemy jak najwięcej zabaw, ćwiczeń i aktywności
pasujących do tematu.
Chciałabym, aby usprawnianie organizmu zacząć od podstawowych rzeczy, od mobilizacji
całego ciała do aktywności, przechodzenia z ogólnych czynności do bardziej precyzyjnych,
kończąc na grafomotoryce.