W roku szkolnym 2022/2023 nasza grupa bierze udział w następujących projektach

„Mamo, tato wolę wodę”

Jest to jeden z najbardziej cenionych programów edukacyjnych w Polsce zainicjowany w 2009 roku przez Żywiec Zdrój w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych. Jego nadrzędnym celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.

Dla rodzicow

„Książka dla Przedszkolaka”

Jest to projekt zachęcający do podejmowania działań promujących czytelnictwo wśród przedszkolaków, np. wyjścia do bibliotek, księgarń; głośne czytanie bajek przez rodziców dzieciom w przedszkolu i w domu; organizowanie spotkań z pisarzami; zapoznanie dzieci podczas zajęć z kanonem literatury dziecięcej; aranżowanie zajęć mających na celu przybliżenie wartości książki i uczenie szacunku do niej.

 

„Bliżej Pieska”

Podczas realizacji projektu dzieci będą mogły nieść pomoc potrzebującym zwierzakom oraz nauczą się właściwego zachowania wobec nich.

plakat bliżej pieska

 

„Zdrowo i Sportowo”