Powrót do przedszkola

W związku z planowanym wznowieniem działalności przedszkola informujemy, że rodzice zainteresowani skorzystaniem z zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla swojego dziecka od dnia 25 maja, zobowiązani są do złożenia wniosku potwierdzającego spełnienie kryteriów przyjęcia. Pobrany, podpisany wniosek należy wysłać do dnia 19 maja […]

Informacja nt. zamknięcia przedszkola

Informujemy, że decyzją Organu Prowadzącego przedszkola i żłobek w Lędzinach pozostają zamknięte, podobnie jak szkoły. Działania te zostały podjęte w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych najmłodszych mieszkańców, ich rodziców i opiekunów. Dalsze zamknięcie wyżej wymienionych placówek uzasadniają przeprowadzone konsultacje […]

Zawieszenie zajęć do 24 maja 2020 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Na tej podstawie działalność naszego przedszkola nadal zostaje zawieszona, a kształcenie odbywa się zdalnie poprzez Przedszkole na odległość.

Zawieszenie zajęć do 26 kwietnia br.

Informujemy, że do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym dziś, 9 kwietnia br. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Na tej podstawie działalność naszego przedszkola nadal zostaje zawieszona. Po […]