Publikujemy Zarządzenie Dyrektora w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacji i bezpiecznego funkcjonowania przedszkola w czasie epidemii koronawirusa (COVID-19) oraz procedury postępowania na wypadek wystąpienia zakażenia koronawirusem u dzieci i pracowników.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami – plik PDF.

zarzadzenie-2020-10-12