W związku z planowanym wznowieniem działalności przedszkola informujemy, że rodzice zainteresowani skorzystaniem z zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla swojego dziecka od dnia 25 maja, zobowiązani są do złożenia wniosku potwierdzającego spełnienie kryteriów przyjęcia.
Pobrany, podpisany wniosek należy wysłać do dnia 19 maja do godz. 12.00 na adres:
dyrektor@mp3ledziny.pl

[Pobierz wniosek w formacie PDF]

Wniosek o przyjęcie do przedszkola w czasie epidemii