Informujemy, że do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym dziś, 9 kwietnia br. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Na tej podstawie działalność naszego przedszkola nadal zostaje zawieszona.

Po świętach będziemy kontynuować realizację podstawy programowej w kształceniu na odległość.