Przekazujemy informację nt. pracy Urzędu Miasta w Lędzinach w związku z wyjątkową sytuacją i zagrożeniem zakażenia koronawirusem.


Szanowni Mieszkańcy!

Od poniedziałku 16 marca do piątku 27 marca 2020 roku Urząd Miasta w Lędzinach będzie zamknięty dla interesantów.

Decyzja podyktowana jest sytuacją epidemiologiczną w Polsce i zagrożeniem zakażenia koronawirusem.

Tylko wyłącznie w sprawach niecierpiących zwłoki będzie można umówić się telefonicznie z pracownikiem danego wydziału Urzędu Miasta.

Kasa Urzędu Miasta tel. 32 216 65 11 do 13 wewnętrzny 164.

Wszelkie opłaty prosimy dokonywać przelewem bankowym:

ING Bank Śląski SA 37 1050 1214 1000 0024 1111 9130

Na powyższe konto przyjmowane są wpłaty z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od posiadania psa, opłaty skarbowej, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zajęcie pasa drogowego, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, opłaty za najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy, opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania, opłaty za informacje adresowe.

Podatki od nieruchomości – rolny i leśny oraz opłatę za gospodarowanie odpadami prosimy dokonywać na indywidualne konta lub na wyżej podane konto Urzędu Miasta.