20 marca zostanie ogłoszona lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Miejskiego Przedszkola nr 3 w Lędzinach. Informacja będzie dostępna w systemie NABO oraz w przedszkolu. Rodzice, których dzieci zostaną zakwalifikowane, są zobowiązani w terminie od 23 marca do 1 kwietnia, złożyć oświadczenie woli. W związku z zaistniałą sytuacją i działaniami zapobiegawczymi rozprzestrzeniania się wirusa dyrektorzy przedszkoli zostali zobligowani  do przedstawienia państwu innej możliwości złożenia tego oświadczenia, niż osobiście w sekretariacie przedszkola.

Wobec powyższego prosimy przekazać nam informację, że zgadzacie się państwo na przyjęcie waszego dziecka do MP3 w jeden z 3 sposobów :

1. Proszę pobrać wzór oświadczenia z naszej strony internetowej, wypełnić go i jego skan lub czytelne zdjęcie wysłać na adres mailowy: rekrutacja@mp3ledziny.pl

2. Nie korzystając z załącznika, napisać wiadomość mailową na adres: rekrutacja@mp3ledziny.pl  Wiadomość musi zawierać:

– imię i nazwisko dziecka,

– pesel dziecka,

– imiona i nazwiska rodziców 

oraz treść, że wyrażacie państwo zgodę na przyjęcie dziecka do Miejskiego Przedszkola nr 3 w Lędzinach.

3. Jeśli naprawdę niemożliwe będzie potwierdzenie przez Internet, możecie państwo w ostateczności potwierdzić waszą wolę telefonicznie, dzwoniąc pod numer: 609 577 707 lub 32 445 00 99 w. 11. Podczas rozmowy także będziecie państwo poproszeni o dokładne dane.

Pobierz druk potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola

potwierdzenie_woli